Activem l'economia

L'Acellec col·labora amb àrees municipals de promoció econòmia i d'ocupació per donar suport als seus serveis en l'àmbit del lleure educatiu i la cultura de proximitat. Propostes gratuïtes de xerrades, tallers i acompanyament a emprenedors que volen iniciar la seva activitat en el nostre sector i sessions d'orientació a persones que busquen feina, amb especial atenció als joves i les dones, per posar en contacte i facilitar la relació entre treballadors i empreses.

Podem ser la referència en el nostre sector per als professionals dedicats a estimular l'ecnomica en els entorns locals. Qualsevol necessitat en relació amb el lleure educatiu i la cultura de proximitat podrà ser atesa, i adaptem qualsevol servei a les circumstàncies concretes de cada territori. 

Podeu consultar les diferents propostes de servei en aquest petit dossier, però no deixeu de trucar-nos per ampliar la informació i adaptar-la a les vostres necessitats.
DOSSIER ACTIVEM L'ECONOMIA