Empreses

Empreses del sector de serveis educatius

 

Gsus Cayuela

Viu lleure es una empresa de lleure vinculada al seu entorn i territori, fomentant la participació i col·laboració del treball en equip, així com la capacitació de les persones i la facilitació de recursos per a l?empoderament personal. Promou un canvi social per a la convivència i la integració.

Ronda d'altafulla 62, B

43893 Altafulla

622 22 61 62

       

Què oferim?

El serveis de professionals en el temps de lleure, de l'educació social, de la formació, de la dinamització i de l'animació. Així com de professionals relacionats amb l'esport, d'activitats dirigides, entrenaments i professionals de les diferents arts. Oferim projectes educatius, activitats de cohesió social i serveis de dinamització a entitats privades i públiques.

Els nostres objectius:

- La nostra finalitat és reforçar i diversificar a l'oferta de lleure el territori.

- Tenim un ideari molt clar, l'educació en valors, en una vida saludable, física i emocionalment ben gestionada. Promoure l'educació en el lleure, facilitar recursos per a l'aprenentatge, educar en la gestió emocional i potenciar un temps de lleure de qualitat són els nostres objectius. Anys d'experiència avalen els nostres projectes i el nostre equip. 

- El Projecte educatiu personalitza els serveis segons la localització geogràfica i social on s'ofereixen.

- En el paradigma laboral, fomentem i potenciem llocs de treball de qualitat i dignes.

empreses del sector
notícies del sector