Serveis i avantatges per als associats

Totes les empreses associades a l’Acellec tenen dret als següents serveis i avantatges

Compliance penal

El Compliance Penal és el conjunt de polítiques i/o procediments que implanta una entitat per garantir que desenvolupa la seva activitat d'acord amb la legalitat vigent, promovent una cultura de compliment normatiu entre les persones treballadores i els dirigents de l'empresa. Si l'apliqueu correctament, podeu evitar la imputació de responsabilitats personals en cas d'irregularitats de les quals no en sou causants.

+ info

Punt d’informació i orientació d’acreditació de competències

Si voleu acreditar oficialment les competències dels vostres treballadors que no tenen titulació us acompanyem en tot el procés. Si tenen experiència o formació no reconeguda i volen acreditar-la, us assessorem perquè puguin iniciar el procés d’acreditació, identificar les competències que volen validar i recopilar la documentació que necessitaran.

 
+ info

Estalvi energètic

Contracta especialistes que gestionin la  teva demanda d'energia elèctrica. Es dedicaran a comprar la teva energia de manera directa al mercat majorista, amb unitats de compra pròpies evitant intermediaris que encareixen el preu. Tenen com a objectiu què el cost de la vostra energia tendeixi a 0 euros.

+ info

App gestió servei de menjador

Gestiona el servei de menjador controlant, amb un sol clic, els menús recurrents i puntuals. Les famílies apunten el menor al servei de menjador. La cuina del centre o el servei de càtering accedeix, en un segon, a la informació relacionada amb els menús. Informació instantània relacionada amb el servei de menjador. Descompte fixe pels associats.

+ info

Dret penal

Servei jurídic especialitzat en dret penal per afrontar possibles conflictes derivats de l'activitat de l'empresa o que puguin afectar a alguns dels seus responsables, dirigents o treballadors.

+ info

Canal de denúncies

Si la teva empresa té més de 50 treballadores, ha de disposar d'un canal de denúncies per tal que puguin alertar de manera confidencial sobre sospites de mala conducta, frau o altres irregularitats. Us oferim un servei per implementar-lo, amb un descompte considerable. 

+ info

Cessió d'espais

Ús gratuït d’un espai de trobada, reunió, formació o per a la realització d’entrevistes professionals o comercials a la seu de l’Acellec, a Barcelona, prèvia reserva.

+ info

Software de gestió de serveis de lleure

Podeu gestionar els vostres casals, extraescolars, acollides, colònies o menjadors escolars a través d'una aplicació àgil i intuïtiva, integrada en el vostre sistema i respectant sempre la vostra imatge. Inscripcions, rebuts, assistència, equip de monitores i relació amb les famílies a través d'un software dissenyat especialment per al nostre sector.

+ info

App de recollida d'infants

Accediu a una aplicació única al mercat que, mitjançant un sol clic i de forma totalment visual, garanteix el control absolut de la recollida dels menors per les persones autoritzades, a la sortida del centre educatiu o del servei de lleure, tot guardant un registre històric. Campanya promocional amb preu especial per als socis i descompte permanent.

+ info

Prevenció de violències sexuals en infants i adolescents

L'Acellec us ofereix suport i orientació si voleu aplicar mesures de prevenció de violències sexuals o en la definició de protocols d'actuació en el cas que tingueu sospita que s'hagin produït.

+ info

Fiscal, comptable, laboral i financer

Totes les necessitats pràctiques en l'àmbit fiscal, comptable, laboral i financer queden cobertes amb un servei de gestió i assessorament professional que es desplega en 26 oficines distribuïdes arreu de Catalunya i amb un descompte del 10% sobre els preus de mercat i tracte de client preferent.

+ info

Selecció de recursos humans

Una empresa de selecció especialitzada que adapta els seus serveis a la dimensió, característiques i necessitats de la vostra organització, que treballa a partir de l'èxit de la seva gestió i que ofereix garantia de resultats fins a un any. Descompte a totes les empreses associades a l'Acellec.

+ info

Intermediació laboral

Ajudem les empreses a gestionar les seves necessitats a l'hora de contractar nous treballadors per assegurar que troben el perfil més adequat i que tenen accés als ajuts públics que estiguin disponibles en aquesta matèria. Les acompanyem també en la millora dels perfils i capacitats dels seus equips, amb formació subvencionada i a mida. 

+ info

Suport a la contractació pública

Estar al dia de la publicació de licitacions en el territori i l'àmbit de serveis de cada empresa i preparar la documentació i tràmits necessaris per optar als concursos públics és molt difícil per a les organitzacions petites, amb una estructura reduïda. Hem acordat descomptes per als socis de l'Acellec en serveis de suport per a la realització de totes aquestes tasques. Accedir a la contractació pública és també un dret de les pime.

+ info

Plans d'igualtat

Les empreses de més de 50 treballadors han de disposar de plans d'igualtat de gènere, però més enllà de l'obligació legal, diagnosticar el tractament d'aquesta qüestió a les organitzacions i treballar proactivament en aquest àmbit aporta un afegit de qualitat, millora la convivència i incorpora les empreses a un moviment social cada cop més ampli al qual no poden donar l'esquena. L'Acellec ha acordat amb diferents organitzacions propostes d'elaboració de plans amb descomptes però, sobretot, amb serveis de consultoria i de desenvolupament de polítiques estables d'igualtat, que van més enllà de l'exigència legal.

+ info

Formació bonificada per a empreses

Les empreses poden fer formació per als seus treballadors a cost zero o molt reduït si aprofiten el crèdit de què disposen gràcies a la cotització a la Seguretat Social. L'Escola de Formació de l'Acellec (Efa) realitza tota la tramitació burocràtica i optimitza el crèdit de les empreses per tal que n'obtinguin el màxim rendiment posible. No hi ha cap cost afegit si la formació la realitza l'Escola Efa.

+ info

Servei de mediació en conflictes

Prevenció i gestió alternativa de conflictes en els equips de treball amb la participació de tots els agents implicats. Una tercera persona experta facilita la comunicació entre les parts i ajuda a generar opcions i alternatives a través d'una intervenció social, educativa i amb mètodes comunitaris.

+ info

Lleure educatiu i activitats d'empresa a la natura

Preus especials per a les empreses associades a l'Acellec en un espai de natura amb 14 hectàrees equipades per a serveis de lleure educatiu amb escoles i instituts i per a realitzar-hi activitats i formacions adreçades a les empreses i als seus equps de treball. A Òdena (Anoia), a 35 minuts de Barcelona.

+ info

Serveis a l'empresa CECOT

Accés com a soci de ple dret a tots els serveis que ofereix l’organització patronal CECOT, a la qual està vinculada l’Acellec. Les empreses associades a l'Acellec, per tant, tenen dret a rebre serveis d'informació i assessorament en múltiples matèries (recursos humans, jurídic, laboral, financer, inernacional, innovació...) i accés als avantatges i descomptes que ofereixen els acords corporatius de Cecot en sugministraments de comunicació, transport o energia, entre d'altres.

+ info

Implantació de sistemes de qualitat

Serveis professionals per a la implantacío de sistemes de qualitat ISO, amb estudi previ, anàlisi de necessitats, planificació de la implementació, assessorament en la presa de decisions i acompanyament per a la certificació oficial. Descompte d'un 10% en el preu per a totes les empreses associades a l'Acellec.

+ info

Acompanyament a l'empresa

El funcionament quotidià de les empreses requereix una adequada gestió dels equips, pautes organitzatives clares i senzilles i capacitat per afrontar dificultats i conflictes sense posar en risc l'eficàcia dels serveis prestats. Un servei d'acompanyament que proposa pautes, criteris, consells i suport. 

+ info

Prevenció de riscos

Servei de prevenció de riscos laborals a mida, adaptat al sector, amb tracte de client preferent i amb preu avantatjós respecte a la mitjana del mercat. Càlcul del nombre de treballadors només segons jornades completes acumulades.

+ info

Descomptes entre empreses de l'Acellec

La cooperació entre les empreses associades a l'Acellec permet que algunes d'elles ofereixin a les altres serveis amb condicions especials o descomptes. La capacitat de generar confiança dintre del propi sector és també una garantia de qualitat i de responsabilitat compartida. Entreu i comproveu quines empreses us ofereixen avantatges, i plantegeu-vos si vosaltres podeu fer el mateix.

+ info

Protecció de dades

Servei de consultoria, assessorament, implantació i seguiment en l’àmbit de les lleis de protecció de dades i de seguretat de la informació, per al compliment de la legalitat vigent i adaptació als canvis normatius i noves exigències tècniques. 

+ info

Enginyeria tècnica

Suport, solucions tècniques i assessorament a les empreses en l'àmbit de l'enginyeria i l'arquitectura tècnica. Llicències per espectacles escènics, certificats de solidesa d'instal·lacions efímeres, llicències d'activitat, inspeccions, certificació d'inflables, control d'activitats recreatives... Totes les activitats complementàries en l'àmbit cultural i del lleure que fan necessari control i certficació de seguretat queden coberts amb un servei de qualitat assegurada i a preu especial per als socis de l'Acellec.

+ info

Assegurances

Servei de corredoria d’assegurances a mida, adaptades al sector, amb totes les cobertures legalment exigibles per a l’activitat desplegada per cada empresa, amb consultoria i servei d’assessorament especialitzat. Tots els serveis amb tracte de client preferent i amb preu avantatjós respecte a la mitjana del mercat. 

+ info

Comunicació

Qualsevol servei vinculat amb el món de la comunicació pot ser atès per organitzacions amb els quals l'Acellec ha establert acords de col·laboració per tal d'oferir tracte de client preferent a les seves empreses associades i un descompte de fins al 20 per cent sobre els preus habituals. Disseny i programació web, posicionament SEO i campanyes SEM, plans de comunicació, social media, gabinet de premsa, disseny gràfic per a imatge corporativa, solucions i implementació de botigues virtuals (e-shop) en qualsevol tipus de servei i una garantia permanent d'innovació en totes les propostes generades.

+ info

Inserció laboral

L'Acellec acorda amb entitats d'inserció laboral mecanismes per facilitar la contractació de persones de difícil ocupabilitat per raons socials. Els acords poden incloure l'accés a una borsa de candidats i candidates, la selecció de persones amb perfils adequats per a les empreses del sector, l'acompanyament en la seva incorporació al treball o la mediació amb persones que poden fer pràctiques a les empreses.

+ info

Pla de formació d'empresa

L'Acellec ofereix, a través de la seva escola de formació (EFA), un servei destinat a donar suport a aquelles empreses que, més enllà de la programació puntual de cursos per als seus treballadors, vulguin desenvolupar un pla integral de formació, basat en una bona diagnosi de necessitats, aprofitant tots els ajuts possibles i periodificant de forma progressiva la seva aplicació. El pla s'adaptarà amb precisió a les característiques i singularitats de l'empresa, buscarà les fórmules més pràctiques per aplicar-lo amb eficàcia i avaluarà l'impacte directe de la formació en els equips de treball. La creació del pla, sigui quina sigui la seva dimensió, s'elabora amb un 20% de descompte per a les empreses associades a l'Acellec.

Adquisició de hardware i tecnologia

Ofertes permanents d’equips informàtics i, en general, de tecnologies de la comunicació a preu reduït, amb accés a serveis de manteniment tècnic i creació de software, amb preus de majorista.

Gestió documental

Un dels actuals reptes del món empresarial és assumir de manera endreçada i pràctica el gran volum de materials informatius que es generen quotidianament i que creixen de manera exponencial. La tecnologia ofereix eines per realitzar aquestes tasques, però ni el seu ús ni la manera d'organitzar-ne el funcionament són evidents. Per això pren cada cop major importància comptar amb un servei de gestió documental que optimitzi tots els recursos informatius de les organitzacions, que n'extregui la màxima utilitat i que minimitzi la quantitat de feina necessària per fer-ho, evitant el risc de col·lapse.

L'Acellec ha acordat amb una de les empreses que lideren el mercat internacional en la gestió d'eines tecnològiques per a la gestió documental un servei a mida per als seus associats, amb un descompte de fins al 10 per cent sobre el preu de mercat en la implementació de les eines tecnològiques necessàries i del sistema que hi ha d'anar associat i que s'ha adaptar a les necesitats específiques de cada organització.

Poseu-vos en contacte amb la gerència de l'Acellec si hi esteu interessats.

Servei jurídic

Primera atenció i consulta inicial gratuïta en qualsevol aspecte jurídic lligat a temes administratius i de concursos públics. Descompte del 25% en els honoraris dels lletrats en el cas d’actuacions jurídiques efectives i preus tancats i reduïts per a la interposició de recursos i impugancions.

Formació

Serveis formatius preferents, a través de l’Escola Efa (Escola de Formació de l’Acellec), que inclouen:

  • Accés a formació gratuïta per als treballadors de l’empresa en el marc del Pla Sectorial de Formació, subvencionat pel Consorci de Formació Continua.
  • Descomptes de fins al 20% en tota l’oferta formativa de l’Escola Efa.
  • Gestió gratuïta de la formació programada per les empreses.
  • Descomptes de fins al 20% en serveis de planificació de la formació i de coaching empresarial.
  • Elaboració de formació a mida per a qualsevol necessitat dels treballadors de l’empresa.
  • Accés preferent a tota la oferta formativa de l’Escola Efa

Maquinària d'impressió i fotocòpies

La qualitat de les impressions i l'optimització de la despesa en reprografia es converteix en un element important de les tasques quotidianes de les empreses quan se superen determinats nivells d'activitat. Tant si teniu interès a adquirir impressores/fotocopiadores, com si preferiu aplicar un sistema de rènting de la maquinària amb servei de manteniment, com si us cal algun tipus de maquinària d'impressió especialitzada, l'Acellec ha establert acords amb dues empreses de la màxima solvència i qualitat per prestar aquests serveis amb descomptes de fins al 10 per cent en maquinàries i còpies.

Si teniu necessitat d'algun d'aquests serveis, poseu-vos en contacte amb la gerència de l'Acellec i us indicarem quina de les dues ofertes és més convenient per a les vostres necessitats.

Certificació ISO

L'Acellec ha acordat amb dues certificadores homologades un preu especial per a les empreses associades en la validació oficial de sistemes ISO de qualitat. Les dues empreses tenen un perfil diferenciat i ofereixen prestacions diverses, de manera que cada soci de l'Acellec podrà triar la que s'ajusti més a les seves necessitats i possibilitats, sempre amb un descompte especial.

Polseres de seguretat

Subministrament de polseres identificatives per a infants i gestió del sistema de seguretat amb un 20% de descompte respecte al preu de mercat. Sistema de seguretat que permet identificar nois i noies quan realitzin sortides per a activitats de lleure, educatives o culturals, de forma ràpida i segura, en contacte amb els Mossos d'Esquadra i amb totes les garanties de compliment de la legislació de protecció de dades.

Missatgeria

Tota mena de serveis de missatgeria amb tracte de client preferent pel fet de ser empresa associada a l'Acellec i amb tarifes especials de descompte. Servei ràpid, recollida a domicili, gestió administrativa, paqueteria, internacional i qualsevol prestació que sigui requerida de forma especial.

Cardioprotecció

Descompte d'un 20% en els serveis d'una empresa que subministra aparells de protecció cardiaca o desfibril·ladors, els instal·la, en fa el manteniment i garanteix formació per a tots els treballadors que ho necessitin. Els aparells es subministren amb un sistema d'arrendament, de manera que l'empresa no s'ha de preocupar pel manteniment, que està sempre garantit. A més, s'instal·len en la part exterior de l'equipament triat, de manera que l'empresa que ho contracti pot oferir el servei de forma pública, com una aportació al benestar de la comunitat. Sistema ideal per a empreses amb centres de treball amb molt personal, que ofereixen serveis de lleure, educatius o culturals amb equipaments propis o que gestionen serveis públics de forma externalitzada.
 

Per accedir a qualsevol d’aquests serveis només cal enviar un missatge a l’adreça acellec@acellec.cat