Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT
 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

L'organtizació responsable del tractament de les seves dades en virtut d'aquesta política de privacitat és l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura, que des d'ara anomenarem Acellec.

Acellec
NIF. G-62828488
Domicili: Vallirana, 69, baixos 2a de Barcelona (08006)
Direcció de correu electrònic: acellec@acellec.cat
Web: www.acellec.cat
Telèfon: 93 418 02 57
Inscrita amb el número 01/79/50 a la Oficina pública de dipòsit i registre d'estatuts d'organitzacions empresarials i sindicats de treballadors del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya

L'Acellec reconeix la importància de protegir la seva informació personal i estem compromesos a tractar-la amb responsabilitat i de conformitat amb les lleis de protecció de dades.

La present política de privacitat pretén regular tots els aspectes relatius al tractament de dades dels diferents usuaris que naveguen o faciliten les seves dades a través dels diferents formularis situats al web.

 

DADES PERSONALS

Una dada personal és la informació que l'identifica o el fa identificable. A través del web, en les caselles establertes a tal efecte recollim les dades personals que l'usuari ens comunica: nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, direcció postal, població, etc.

La visita de l'usuari al web no implica que hagi de facilitar cap informació sobre les seves dades personals. No obstant això, en cas de facilitar-les, les dades seran tractades de manera lícita, de conformitat en tot moment amb els principis i drets recollits en el RGPD 2016/679 de 26 d'abril i la LOPDGDD 3/2018 del 5 de desembre.


FINALITAT, DURACIÓ I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

Les dades que l’usuari ens proporcioni les tractarem amb les següents finalitats:

  • Atendre la sol·licitud o petició realitzada per l'usuari a través de l'enviament del correu electrònic de contacte que s'indica al web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder tramitar i gestionar la seva sol·licitud, una consulta o qualsevol petició que realitza a través d'aquest email. Aquestes dades les conservarem durant el temps necessari per a donar compliment a la seva petició i, en tot cas, durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment inequívoc que atorga l'usuari en realitzar l'enviament del correu electrònic i després de conèixer la nostra política de privacitat, abans d'enviar la petició. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Enviar butlletins i newsletters sobre novetats i nous serveis de l’Acellec. Sota el consentiment de l'usuari recollim i tractem les seves dades personals per a poder enviar-li informació sobre els nostres serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al tractament i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari en seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat abans de subscriure's a la newsletter en el formulari habilitat a aquest efecte en el web. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar el currículum remès per l'interessat a través del formulari habilitat per a tal efecte i incloure'l en la base de dades de candidats que posem a la disposició dels nostres associats. Aquestes dades es conservaran durant el termini màxim de sis mesos, transcorregut el qual, es procedirà al bloqueig de les dades durant el temps establert legalment, garantint-li un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció.

La base legítima per a gestionar i tractar el currículum de l'interessat és el seu consentiment, que es manifesta en realitzar una acció afirmativa d'enviament del mateix i seleccionar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat, prèviament al seu enviament. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Facilitar la formació i informació dels usuaris registrats al lloc web i realitzar, si s’escau, les gestions que siguin necessàries per permetre la seva inscripció i assistència o seguiment dels cursos, jornades, esdeveniments i qualsevol altra activitat formativa, social, informativa i/o educacional en la qual l'usuari estigui interessat i que s'ofereixi a través del web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l'activitat de formació i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La legitimació per a aquesta finalitat de tractament de les dades personals és l'execució del contracte en el qual l'usuari és part. Es tracta, per tant del manteniment, compliment, desenvolupament, control i execució de la relació contractual establerta entre vostè i l’Acellec.

  • Millorar la seva experiència en navegar pel web. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament eliminant les cookies i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a millorar la seva experiència en navegar pel web és el consentiment que atorga l'usuari en acceptar les cookies. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis. Aquestes dades les conservarem mentre l'usuari no revoqui el seu consentiment al seu tractament i durant el temps establert per la llei amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació per a gestionar les nostres xarxes socials i enviar-li les nostres activitats i novetats, és el consentiment que ens atorga per a aquesta finalitat. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestionar els concursos, sortejos i premis organitzats al web. Recollim i tractem les dades personals de l'usuari per a poder gestionar la seva participació en els diferents sortejos, concursos i premis organitzats per l’Acellec, així com la posterior comunicació als guanyadors. Aquestes dades les conservarem mentre es desenvolupi el concurs, sorteig o premi, i la seva exposició posterior determinada en les bases de participació, així com durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a través de l'acte d’omplir el formulari de participació habilitat per a tal efecte al web, tot seleccionant la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat i de les bases del concurs, sorteig o premi. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  • Gestió i desenvolupament de la inscripció de l'usuari amb motiu de l'assistència a un esdeveniment o activitat organitzat per l’Acellec a través de les dades recopilades en el formulari habilitat a aquest efecte al web. Aquestes dades les conservarem mentre duri l'activitat de l'esdeveniment i durant el temps establert per la llei, amb una durada mínima de 3 anys.

La base de legitimació del tractament de les dades serà el consentiment que atorga l'usuari a través de l'acte d’omplir el formulari de participació habilitat per a tal efecte en el web, tot seleccionant la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat. L'usuari té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

​​​​
CESSIÓ O COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS I TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

Les seves dades no es comunicaran ni seran cedides a tercers, tret que existeixi alguna obligació legal o quan es es facilitin a aquells prestadors vinculats al Responsable que actuen com a encarregats del tractament.

No es realitzen transferències internacionals. En el cas que en algun moment poguessin realitzar-se, se li comunicaria a fi d'obtenir el seu consentiment.


ACTUALITZACIÓ DE DADES

Per poder mantenir les seves dades personals actualitzades és important que l'usuari ens informi sempre que hi hagi alguna modificació d’elles. En cas contrari, no responem de la seva veracitat.

L'usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i que tota la informació facilitada es correspon amb la situació real, que està al dia i és exacta. Queda obligat a comunicar qualsevol modificació.


DADES DE TERCERS

Si l'usuari facilita dades de terceres persones per a qualsevol finalitat a l’Acellec, garanteix que les ha obtingut de manera lícita, que ha informat prèviament els afectats, que ha obtingut el seu consentiment per a comunicar-les i que la informació facilitada és exacta i veraç.

 

CARÀCTER OBLIGATORI DE LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA

Tots els nostres formularis compten amb un asterisc (*) en les dades obligatòries. Si l'usuari no omple aquests camps, o no marca la casella d'acceptació de la política de privacitat, no es permetrà l'enviament de la informació.


DADES DELS INTERESSATS

Té dret a accedir a les seves dades i a obtenir confirmació sobre el seu tractament, així com una còpia de les dades personals objecte de tractament. Té dret a actualitzar-les i a sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes o a sol·licitar-ne la supressió quan les dades no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. Pot sol·licitar la limitació en el tractament de les seves dades i oposar-se al tractament d’aquestes revocant el seu consentiment, així com a exercir el dret a la portabilitat de les dades. De la mateixa manera, té dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

Pot exercir els seus drets contactant amb nosaltres, al carrer Vallirana, 69 baixos 2a  de Barcelona (08006) i a través de l’adreça email acellec@acellec.cat

Si considera que els seus drets no s'han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. www.aepd.es


TRACTAMENT DE DADES DE MENORS D'EDAT

Qui facilita les dades a través dels formularis d'aquest web i accepta el seu tractament declara ser major de 14 anys, i queda prohibit l'accés i ús del portal a menors d'aquesta edat. Si en algun moment el Responsable detecta que un menor de 14 anys ha proporcionat dades de caràcter personal, procedirem a la seva cancel·lació. Així mateix, els pares o tutors podran, en qualsevol cas, dirigir-se a l’Acellec per bloquejar el compte d'accés dels menors al seu càrrec que s'haguessin registrat falsejant la seva identitat.


TRACTAMENT DE COOKIES

Una cookie és un petit arxiu que es descarrega i magatzema en l'ordinador de l'usuari quan aquest accedeix a una pàgina web. Les cookies permeten al web, entre altres coses, magatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació de l'usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la manera en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer l'usuari.
L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegador. Pot obtenir més informació llegint la nostra Política de Cookies.