Catàleg formatiu

 L'Escola de Formació de l'Acellec (Efa) renova de manera permanent la seva oferta de cursos per adaptar els seus continguts a les necessitats formatives i de qualificació dels professionals del lleure educatiu i sociocultural. El nostre repte fonamental consisteix a formar els treballadors del sector per tal que atenguin de la manera més ajustada possible a les demandes de les families, les entitats i les administracions. 

Per aquesta raó, disposem de paquets formatius que agrupen els cursos temàticament, amb la intenció de cobrir totes les necessitats de cada àmbit concret. A partir d'aquests paquets les empreses, els ajuntaments, els consells comarcals o les entitats poden dissenyar els seus propis itineraris i fer-los a mida de les seves necessitats concretes.

Nosaltres, a més, podem adaptar cadascun dels cursos per ajustar-los a la durada, format i característiques que més convinguin a cada organtizació que ens ho sol·liciti. És així que els serveis formatius de l'Acellec s'adrecen a qualsevol agent, públic o privat, del sector del lleure educatiu i sociocultural. En el següent enllaç podeu accedir al catàleg de formacions especialitzades de l'Escola Efa, amb preus orientatius segons durades i formats, per tal que vosaltres mateixos pugueu imaginar com ha de ser la formació que necessiteu. Això sí, les empreses associades tenen sempre un preu reduït.

 

 CATÀLEG DE FORMACIONS ESPECIALITZADES 

 

Com podeu observar, el catàleg es divideix en els següents blocs formatius.

 

Comunicació
i màrqueting


Gestió
d'organitzacions

 


Gènere

 

Gestió
cultural

 

Educació
petita infància

 

Atenció a
la diversitat

 

Eines i recursos
educatius

 


Salut

 

Eduquem en el
temps de migdia

 

Atenció
al públic

 

L'equip, la clau
dels projectes

 

Polítiques
de joventut

 

Joves agents
transformadors

 

Iniciació
al lleure

 

Lleure:
monitors i directors