Packs formatius

L'Escola de Formació de l'Acellec (Efa) renova de manera permanent la seva oferta de cursos per adaptar els seus continguts a les necessitats de servei de la ciutadania. El nostre repte fonamental consisteix a formar els professionals per tal que atenguin de la manera més ajustada possible a les demandes de les families, les entitats i les administracions. 

Per aquesta raó, disposem de paquets formatius que agrupen els cursos temàticament, amb la intenció de cobrir totes les necessitats de cada àmbit concret. A partir d'aquests paquets les empreses, els ajuntaments, els consells comarcals o les entitats poden dissenyar els seus propis itineraris i fer-los a mida de les seves necessitats concretes.

Nosaltres, a més, podem adaptar cadascun dels cursos per ajustar-los a la durada, format i característiques que més convinguin a cada organtizació que ens ho sol·liciti. És així que els serveis formatius de l'Acellec s'adrecen a qualsevol agent, públic o privat, del sector del lleure educatiu i sociocultural. Això sí, les empreses associades tenen sempre un preu reduït.

Aquí teniu els principals paquets formatius, tot i que sempre en podem elaborar d'específics, a mida del qui els sol·liciti.

Formació online en tots els camps
La formació online no substitueix la formació presencial, però la complementa, la fa més accessible, treballa competències tecnològiques, permet focalitzar els continguts en aspectes molt especialitzats i arriba a treballadors amb dificultats de conciliació i de disponibilitat horària. Tenim propostes de formació online en totes les disciplines del nostre sector.
Consulteu el catàleg

Cursos per facilitar l'ocupació en el lleure educatiu
Formació professionalitzadora, especialment adequada per a serveis municipals o comarcals d'ocupació que volen promoure sortides laborals per a una primera incorporació dels joves al món del treball. Habiliten per treballar en serveis de lleure educatiu bàsics i poden ser l'inici d'itineraris formatius més llargs i intensos, per millorar l'ocupabilitat i la capacitació dels nous professionals.
Consulteu el catàleg

Cursos i taller per a joves
Cursos de dinamització per a joves adolescents que els formen com a agents per intervenir en tasques de prevenció i conscienciació en àmbits d'interès per als joves, com la salut, la sexualitat, l'activitat cultural i artística o el lleure educatiu, entre d'altres. És una primera aproximació dels joves a les tècniques d'intervenció sociocultural per preparar un possible futur professional en aquest àmbit, o be un mecanisme de dinamització i participació especialment adequat per a les polítiques locals de joventut.
Consulteu el catàleg

Formació per a treballadors de serveis culturals

Ofertes formatives per dotar els treballadors d'empreses de serveis culturals d'aptituds i habilitats per fer tasques de mediació cultural. El valor específic del patrimoni, l'atenció a la diversitat en els públics, l'ús de la veu, la gestió de grups, la inclusivitat en el treball de proximitat... La qualitat del servei augmenta exponencialment si els professionals cultiven la seva sensibilitat i milloren les seves capacitats.
Consulteu el catàleg

Cursos de monitors i directors de lleure educatiu

Cursos oficials per obtenir el diploma i carnet de monitor o director de lleure educatiu, que habiliten els professionals del sector per a treballar en colònies, casals d'estiu, menjadors escolars, extraescolars o altres serveis vinculats. Estan orientats a la professionalització, adaptats a les necessitats del mercat laboral i amb un acompanyament personalitzat. Garantim lloc de pràctiques per a tots els alumnes i el compliment d'un codi per assegurar que seran respectuoses i enriquidores per als alumnes.
Consulteu el catàleg

Cursos per a professionals en l'entorn escolar
Mestres, professors, monitors i educadors en general tenen necessitat, tot sovint, de complements formatius per actualitzar els coneixements i aptituds per prestar nous serveis o per afrontar situacions complexes. Oferta de cursos que té cura especial de la inclusivitat, l'atenció a la diversitat, la qualitat en el treball i l'aplicació de tècniques que milloren l'atenció a infants i joves en els centres educatius.
Consulteu el catàleg