Packs formatius

L'Escola de Formació de l'Acellec (Efa) renova de manera permanent la seva oferta de cursos per adaptar els seus continguts a les necessitats de servei de la ciutadania. El nostre repte fonamental consisteix a formar els professionals per tal que atenguin de la manera més ajustada possible a les demandes de les families, les entitats i les administracions. 

Per aquesta raó, disposem de paquets formatius que agrupen els cursos temàticament, amb la intenció de cobrir totes les necessitats de cada àmbit concret. A partir d'aquests paquets les empreses, els ajuntaments, els consells comarcals o les entitats poden dissenyar els seus propis itineraris i fer-los a mida de les seves necessitats concretes.

Nosaltres, a més, podem adaptar cadascun dels cursos per ajustar-los a la durada, format i característiques que més convinguin a cada organtizació que ens ho sol·liciti. És així que els serveis formatius de l'Acellec s'adrecen a qualsevol agent, públic o privat, del sector del lleure educatiu i sociocultural. Això sí, les empreses associades tenen sempre un preu reduït.

Aquí teniu els principals paquets formatius, tot i que sempre en podem elaborar d'específics, a mida del qui els sol·liciti.

Cursos per facilitar l'ocupació en el lleure educatiu
Formació professionalitzadora, especialment adequada per a serveis municipals o comarcals d'ocupació que volen promoure sortides laborals per a una primera incorporació dels joves al món del treball. Habiliten per treballar en serveis de lleure educatiu bàsics i poden ser l'inici d'itineraris formatius més llargs i intensos, per millorar l'ocupabilitat i la capacitació dels nous professionals.
Consulteu el catàleg

Cursos i taller per a joves
Cursos de dinamització per a joves adolescents que els formen com a agents per intervenir en tasques de prevenció i conscienciació en àmbits d'interès per als joves, com la salut, la sexualitat, l'activitat cultural i artística o el lleure educatiu, entre d'altres. És una primera aproximació dels joves a les tècniques d'intervenció sociocultural per preparar un possible futur professional en aquest àmbit, o be un mecanisme de dinamització i participació especialment adequat per a les polítiques locals de joventut.
Consulteu el catàleg

Cursos de monitors i directors de lleure educatiu
Cursos oficials per obtenir el diploma i carnet de monitor o director de lleure educatiu, que habiliten els professionals del sector per a treballar en colònies, casals d'estiu, menjadors escolars, extraescolars o altres serveis vinculats. Estan orientats a la professionalització, adaptats a les necessitats del mercat laboral i amb un acompanyament personalitzat. Garantim lloc de pràctiques per a tots els alumnes i el compliment d'un codi per assegurar que seran respectuoses i enriquidores per als alumnes.
Consulteu el catàleg

Cursos per a professionals en l'entorn escolar
Mestres, professors, monitors i educadors en general tenen necessitat, tot sovint, de complements formatius per actualitzar els coneixements i aptituds per prestar nous serveis o per afrontar situacions complexes. Oferta de cursos que té cura especial de la inclusivitat, l'atenció a la diversitat, la qualitat en el treball i l'aplicació de tècniques que milloren l'atenció a infants i joves en els centres educatius.
Consulteu el catàleg