Tres sectors

La linia transversal que creua l'activitat de les empreses associades a l'Acellec i que dona coherència al sector és la voluntat educativa de tots els seus serveis i activitats i el treball sistemàtic amb continguts i pràctiques culturals. És així com tots els espais de temps lliure i d'oci són potencialment instruments d'aprenentatge no formal que han de formar part inequívoca del sistema educatiu i del sector cultural, al mateix temps. Ens identifica el treball amb les tècniques i els valors propis del lleure educatiu amb infants i adolescents, que té continuitat amb l'animació sociocultural en la resta de grups d'edat, sense exclusions. 

Tot i que la majoria d'empreses combinen diversitat de serveis en la seva activitat econòmica, l'actuació de l'Acellec s'estructura a grans trets a partir de tres grups o sectors d'activitat. Totes les empreses associades formen part, com a mínim, d'un d'aquests sectors.

 Sector dels serveis educatius

L'educació en la seva concepció més àmplia i generosa és l'objecte de treball de les empreses d'aquest àmbit, que ofereixen servei dins i fora del marc escolar, sempre amb vocació de servei públic de qualitat. Les empreses han traslladat amb èxit els valors del lleure educatiu als serveis professionals, i són responsables dels projectes educatius de menjadors escolars en el temps de migdia, dels serveis d'acollida als centres educatius, d'activitats extraescolars, de projectes pedagògics per complementar els continguts curriculars i d'innombrables formes d'educació en espais informals. 

Però aquest sector recull també l'activitat i serveis innovadors de multitud de micro i petites empreses que estan atentes a les noves necessitats. Les transformacions socials i culturals han generat en els darrers vint anys noves necessitats de servei que afecten a drets socials bàsics vinculats a l'educació, la conciliació familiar o la igualtat de drets en qualsevol àmbit comunitari. És així com floreixen centres educatius privats amb activitats de lleure educatiu i serveis de suport familiar. Fan acompanyament a les famlies, suport a l'educació dels infants i joves, formació i tallers de programació i robòtica educativa, aprenentatges a través de continguts i la pràctica cultural i artística, foment de l'esport educatiu i activitats de conscienciació mediambiental i de contacte amb la natura.

Aquesta àmplia tipologia de serveis és avui possible només gràcies al desenvolupament d'un sector que ha fet amb èxit el trànsit entre una opció voluntària i els projectes professionals d'abast universal. Si en l'actualitat els valors i fonaments del lleure educatiu són indiscutibles és gràcies als emprenedors que en el seu moment van optar per construir projectes professionals que van fer possible l'extensió dels seus beneficis al conjunt de la comunitat. 
 

 Empreses del sector dels serveis educatius 

 


Sector de colònies

Les instal·lacions educatives gestionades per les empreses de l'Acellec i els serveis i programes que hi tenen lloc constitueixen una autèntica xarxa d'espais especialitzats a eixamplar el sistema educatiu i a enriquir el lleure en periode de vacanes. Estan al servei dels infants, els joves, les famílies, els centres escolars i la rica diversitat d'entitats de lleure educatiu i culturals.

Agrupen més de quaranta equipaments, entre cases de colònies, albergs, aules de natura, granges escola, instal·lacions de natura i espais d'aprenentatge i ciència, amb presència arreu de Catalunya. Però les mateixes empreses i altres del sector treballen també com a agències de gestió o com a prestadores de serveis especialitzats (educatius, d'activitats esportives i de natura, turístics, logístics i de promoció) per a prop de 200 instal·lacions. D'una manera o altra, el sector tépresència a pràcticament totes les comarques catalanes i és un agent dinamitzador de l'economia en zones rurals, al voltant de petits municpis, en comarques de muntanya i en entorns d'especial valor natural i paisatgístic.

La qualitat dels serveis i la seguretat del seu ús són norma per a les cases de colònies i la resta d'instal·lacions, i la professionalitat dels equips educatius i de gestió és condició indispensable per a totes les seves activitats. Una bona prova d’aquesta realitat és l’interès creixent d’organitzacions d’àmbit europeu per esdevenir usuaris dels seus serveis. El salt a la internacionalització ja és una realitat i el seu potencial té encara molt camp per recórrer.
 

 Empreses del sector de colònies Sector de la cultura de proximitat

La cultura no es pot separar de l'educació, i l'enllaç entre una i altra té a veure amb els professionals de la mediació i la dinamització sociocultural. Les empreses que treallen en aquest àmbit afavoreixen el gaudi de la cultura, l'experimentació amb l'art, l'expressió de desitjos i interessos dels ciutadans i el treball cooperatiu en l'entorn comunitari. 

Les nostres organitzacions treballen majoritàriament pel sector públic, gestionant serveis, programes i equipaments que tenen com a missió central garantir l’accés ciutadà a la cultura, entesa en sentit ampli. Els professionals del sector acompanyen els usuaris dels equipaments i serveis en la seva experiència cultural, animen la seva curiositat i n'estimulen el protagonisme, per tal que cada visita o activitat sigui una experiència personal i creativa.

Els nostres treballadors són professionals qualificats que apliquen coneixements d’àrees molt diverses però que tenen en comú el contacte directe i continuat amb les disciplines artístiques, la cultura popular i molt especialment la dinamització en proximitat amb els usuaris. Són gestors culturals, animadors socioculturals, formadors, mediadors, educadors, programadors, comunicadors...

Gestionen equipaments culturals, centres cívics, programes interculturals, dinamització comunitària, serveis museístics, difusió del patrimoni, serveis de joventut, promoció de la creació, formació i iniciació a la pràctica artística, mediació cultural amb centres d’ensenyament, i serveis basats en la dinamització i el suport a col·lectius determinats, com els joves o la gent gran. Tot sovint desenvolupen programes de prevenció o lluita contra discriminacions (gènere, origen, religió, cultura...) i es fa sempre des del coneixement expert i l'especialització.

Les empreses aporten capacitat i control de gestió, elaboració, planificació i desplegament de projectes estratègics, i actuen com a consultors especialitzats que apliquen programes d'atenció a les perosnes, sempre com a servei públic.
 

 Empreses del sector de la cultura de proximitat