Històric de webinars

Conservem els videos i la documentació complementària de tots els webinars que hem fet. Si no heu pogut assistir a alguna sessió o teniu dubtes sobre els seus continguts, els podeu consultar sempre que vulgueu, tantes vegades com sigui necessari.

Els plans d'igualtat a les empreses, un valor que va més enllà de l'obligació

02-03-2023

Les assegurances al sector del lleure educatiu i cultural. Obligacions i guia pràctica.

02-02-2023

Us ajudem a fer un pla anual de formació d'empresa

19-01-2023

Les PIME com a empresa social

01-12-2022

Què són i com podem prevenir els ciberriscos

24-11-2022

Els fixes discontinus: entre la reforma laboral i les inspeccions de treball

10-11-2022

Què fem en cas d'inspecció d'higiene al nostre menjador escolar

27-10-2022