Noves baixes IT per a treballadores i bonificacions en la Seguretat Social

La menstruació i la interrupció de l'embaràs poden ser causes d'Incapacitat Temporal (IT) i cal que les empreses estiguin al cas d'aquestes situacions per atendre adequadament els drets de les treballadores. Tot això sense oblidar que l'accés de les empreses a algunes bonificacions de la seguretat social estarà condicionat a l'aprovació d'una pla d'igualtat per part de les organitzacions. Si no esteu al cas d'aquestes novetats, us posarem al dia en aquest webinar.

Dijous, 19 d'Octubre de 2023 a les 11:00

Des del mes de juny, les menstruacions incapacitants i la situació posterior a la interrupció de l'embaràs, sigui voluntària o no, són noves causes d'IT, i cal conèixer en quines condicions es pot accedir a aquest dret i de quina manera s'ha d'atendre el subsidi de les treballadores. 

D'altra banda, l'1 de setembre entren en vigor bonificacions per a la contractació laboral en més d'una dotzena de situacions diverses, que s'afegeixen a les que ja existeixen. 

Cal tenir en compte, d'una banda, els drets de les treballadores per garantir el seu accés a aquestes prestacions i, d'una altra, s'ha d'estar al dia dels beneficis que, en forma de bonificacions en les quotes de la seguretat social, tenen les empreses en la contratació de persones en determinades situacions. 

Tot això, sense oblidar que la disposició d'un pla d'igualtat, a banda que sigui obligatòria a partir de cert tamany de les empreses, es converteix en condició necessària per poder accedir a aquests beneficis. 

En aquesta sessió repassarem, una per una, totes aquestes situacions, i resoldrem tots els dubtes que puguin tenir les empreses a l'hora de gestionar-les.

Amanda Riera

Mercès a l'acord de col·laboració entre l'Acellec i TAX, Economistes i Advocats, aquesta sessió la impartirà Amanda Riera, graduada en relacions laborals i consultora especialitzada en aquest àmbit.