Que és el compliance penal, i perquè us interessa!

Introduirem que és el compliance penal i quines responsabilitats legals tenim com a empresaris

Dijous, 14 de Desembre de 2023 a les 9:30

L'any 2010 es va crear a Espanya la responsabilitat penal de les persones jurídiques (empreses) per la reforma del Codi Penal operada pel 5/2012 de 22 de juny. Amb posterioritat, l'any 2015, el Codi Penal va ser reformat per LO1/2015, de 30 de març. Aquesta última reforma va introduir el Compliance Penal a Espanya, en establir que les empreses que quedaran exemptes de responsabilitat penal si abans de la comissió del delicte implementen models d'organització i gestió que incloguin mesura de vigilància i control idònies per a prevenir delictes.

Des de l'any 2015 les empreses espanyoles estan interessant-se a implementar el Compliance penal en les seves estructures amb l'objectiu d'organitzar-se per a prevenir la comissió de delictes que poguessin generar la responsabilitat penal de l'entitat.

En què consisteix la implementació del Compliance Penal en una empresa?

Què haig de valorar quan vulgui encarregar la implementació d'un Compliance Penal en la meva entitat?

Ho resoldrem al webinar !

Miquel Fortuny

Advocat penalista, especialista en delictes economicocorporatius, amb 20 anys d'exercici professional, dins dels quals ha dirigit i desenvolupat diversos projectes de Corporate Compliance, així com ha assumit la defensa penal corporativa d'empreses i directius davant dels tribunals.

Professor de Corporate Compliance de diverses Universitats (Universitat Pompeu Fabra al màster de Compliance & Dret Penal Econòmic, Universitat Abat Oliba CEU en el curs d'especialització en Compliance, Universitat Complutense de Madrid al Màster per al Diploma de Compliance Officer, Universitat Carlos III de Madrid al Màster de Dret Corporatiu i Control de Riscos Legals de l'Empresa).

Fortuny Legal son especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa. Creuen en el Dret com una eina preventiva al servei d’una presa de decisions segura i sostenible. Son ferms defensors de la funció del Compliance en el si de les organitzacions com a instrument no només per a la prevenció i protecció enfront de la comissió d’il·lícits i irregularitats, sinó també com a garant de la reputació corporativa en tota la cadena de valor.

Son especialistes en Compliance i Defensa Penal Corporativa amb oficines a Barcelona, Madrid i Sabadell que entén que les corporacions són realitats complexes i dinàmiques. Per aquest motiu, articulen la nostra manera d’entendre el Compliance entorn els tres pilars fonamentals següents:

  • Prevenció.
  • Reacció.
  • Formació.