Les certificacions de professionalitat. Què són i per a què serveixen?

Els Certificats de Professionalitat són una oportunitat per millorar la formació i experiència i, per reciclar i actualitzar els coneixements adquirits en el passat amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament personal i professional. El reconeixement de les competències adquirides per experiència laboral aporta gran valor a la trajectòria dels professionals.

Dijous, 14 de Març de 2024 a les 11:00

Els Certificats de Professionalitat són formacions que acrediten que una persona posseeix les competències (coneixements, habilitats i aptituds) que capaciten per a desenvolupar una activitat laboral a fi de professionalitzar tots els sectors i facilitar l’accés al mercat laboral.

Es tracta d’una formació 100% subvencionada amb validesa a tot l’Estat Espanyol i a més, la normativa europea actual permet el reconeixement de les qualificacions acreditades a la Unió Europea.

En alguns sectors laborals, posseir un Certificat de Professionalitat que acredita les competències professionals d’una persona pot ser un requisit indispensable per accedir a un procés selectiu o lloc de treball, a més de permetre optar a ofertes d’ocupació pública.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d'aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l'opció d'obtenir l'exempció d'aquest mòdul.

Estàs interessat en el desenvolupament del teu personal? Apunta't!

Gemma Ortiz Ros, responsable de programes CP

La Gemma és la responsable dels programes CP i del servei d'intermediació laboral de l'Acellec.