Els plans d'igualtat a les empreses, un valor que va més enllà de l'obligació

La normativa estableix la obligatorietat d'elaborar plans d'igualtat a les empreses a partir de determinat nombre de treballadors. Però... els fem només perquè ho diu la llei? Anem al fons de la qüestió.

Dijous, 02 de Març de 2023 a les 11:00

És evident la importància de desenvolupar legislació pragmàtica per tal d’eliminar les desigualtats i discriminacions que pateixen les dones en l’àmbit laboral. Per això mateix, la legislació actual obliga a les empreses a disposar d’un Pla d’Igualtat, recollint un seguit d’àmbits, aprovant-lo de forma negociada i fent un registre oficial. 

Però també és imprescindible que les organitzacions siguin conscients de la importància de realitzar i implementar de forma real i efectiva mesures per a abordar les desigualtats entre dones i homes en els seus llocs de treball, i així construir una societat justa, igualitària i respectuosa.

Repassarem la legislació vigent en matèria d’igualtat a les empreses, explicarem que és un Pla d’Igualtat entre dones i homes, i identificarem els principals elements per fer una diagnosi completa que ens permeti planificar accions reals i necessàries per l’organització.

Aquesta sessió la fem conjuntament amb La Sal Igualtat, en el marc de l'acord de col·laboració que hi mantenim. En podeu veure els detalls, adreçats als socis de l'Acellec, en aquest enllaç.

Anna Campàs

Politòloga experta en polítiques socials i d’igualtat. Formadora en igualtat i feminismes a organitzacions i diferents col·lectius.

“Les empreses poden i han de ser actors essencials per assolir la igualtat real i efectiva entre dones i homes en l’àmbit laboral, i així contribuir en la erradicació de les desigualtats per raó de sexe i gènere estructurals de la nostra societat.”