notícies

Les empreses trien la periodicitat del certificat de menors

El Ministeri de Justícia considera que la periodicitat amb que els treballadors han de presentar o renovar el certificat de delictes de naturalesa sexual es determina a criteri de l'empresa o entitat que contracta. Aquesta és la resposta que ha rebut l'Acellec, després de formular una consulta a través del formulari de contacte del web del ministeri. L'aplicació de la mesura que estableix la obligatorietat de disposar d'un certificat negatiu del Registre Central de Delictes Sexuals per poder treballar en contacte habitual amb menors continua generant moltes incerteses, i circulen informacions contradictòries que ningú no confirma oficialment. El darrer rumor sobre aquesta qüestió és que el certificat té una validesa de tres mesos i que, per tant, cal renovar-lo amb aquesta periodicitat. Per sortir de dubtes, l'Acellec va fer una consulta al Ministerio de Justicia.

Actualització de taules salarials

A partir de l'1 de setembre és d'aplicació el tercer increment salarial previst en el III Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, que és d'un 0,5%. El conveni regula les condicions laborals del sector fins al 31 de desembre de 2016, tot i que la seva vigència es mantindrà fins que no se n'acordi un de nou.

Serem al Congrés Internacional de Pedagogia Social de la UdG

L'Acellec presentarà una comunicació sobre la precarització dels perfils professionals del sector a causa de les polítiques de contractació de l'administració en el Congrés Internacional de Pedagogia Social de la UdG, anomenat Pedagogia social, joventut i transformacions socials. La cita acadèmica tindrà lloc a Girona entre el 14 i el 16 de setembre, i el seu quart eix de treball es dedica als reptes en la formació i la recerca sobre joventut. És en aquest àmbit que el comitè científic del congrés ha acceptat la comunicació Precarització professional en les administracions, que serà presentada pel gerent de l'entitat.

oferta formativa

Les claus de les polítiques de joventut - online

3a edició

Del 17 d'octubre al 27 de novembre 2016.

Prevenció del Bullying.

Què és? eines de detecció i diagnòstic, pautes d'actuació.

Dimarts i dijous. 13, 18, 20, 25, 27 d'octubre.  

Monitor/a d'activitats d'educació en el lleure infantil i juvenil

Tardes a Barcelona

2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30 de novembre. 1, 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16 desembre 2015.

On Line: del 9 de novembre al 16 de desembre 2015. 

Coordinació de menjadors escolars

Espai migdia: organització, comunicació, dinamització i valoració

Dissabtes: 5, 12, 19, 26 de novembre del 2016