Servei d'acreditació de competències professionals

L'acreditació de competències és l’oportunitat d’aconseguir una acreditació oficial mitjançant la demostració d’allò que els treballadors són capaços de fer, a partir de la seva experiència professional o la seva formació no reconeguda oficialment. 

Aquest procés comporta beneficis tant pels treballadors com per les empreses i la societat, i és d'especial interès en el nostre sector, que compta amb un nombre important de professionals amb experiència que tenen l'oportunitat d'acreditar-la i obtenir un títol de Formació Professional o Certificat de Professionalitat.

L’obtenció d’un certificat d’acreditació facilita el desenvolupament professional i personal millorant el currículum i les possibilitats de trobar feina. A més, quan s’acaba el procediment, la persona usuària rep una orientació sobre quin itinerari formatiu pot seguir.

Per a les empreses representa l'oportunitat de promoure el manteniment actualitzat de les competències dels seus treballadors i treballadores.

 


 

Què vol dir iniciar un procés d'acreditació de competències?

 

La persona usuària ha de participar en un seguit d’entrevistes que preferentment són virtuals, en les quals ha de demostrar competències professionals que constitueixen part d’un certificat o títol professional.

Si la persona demostra que ha adquirit les unitats o estàndards de competència, obté una certificació oficial que permet convalidar i completar la formació d’un certificat professional o títol de formació professional.

Les fases del servei d'Acreditació són les següents: 

 

 

Nosaltres, som un punt d'informació i orientació. Consulta amb nosaltres els teus dubtes i els requisits de participació!

Requisits de participació

T'ajudarem a:

  • Fer la inscripció al servei d'acreditació de competències professionals.
  • Saber a quina qualificació professional t'has d'inscriure.
  • Explicar-te que suposa tenir un certificat d'acreditació.
  • Obtenir informació i orientació del servei d'acreditació.

 

Ets una persona treballadora del sector del lleure i sociocultural? Contacta amb el punt d'informació i acreditació de competències a: orientacio@acellec.cat

 


 

L'Acellec formalitzarà un conveni amb l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, el setembre de 2024, que li permetrà dur a terme acreditacions massives a les empreses del sector, que tinguin persones treballadores amb una experiència consolidada en l'àmbit.

Quins avantatges aporten els processos d'acreditacions de competències massives? Des de l'Acellec gestionarem i agilitzarem tot el procés: inscripció, admissió, assessorament i avaluació. D'aquesta manera, podrem reduir els possibles mesos d'espera que hi ha per cada fase al procés ordinari. 

L'Acellec serà punt de referència d'acreditació de competències del sector.
 

Ets una empresa del sector del lleure i sociocultural? Contacta amb el punt d'informació i acreditació de competències a: orientacio@acellec.cat

 


 

Guia de la persona usuària del servei d'Acreditació

Dubtes i preguntes freqüents