Cessió d'espais

Espais per al lleure, l'educació i la cultura

 

 

 
La seu de l'Acellec i de l'Escola Efa a Barcelona és un espai dinàmic i obert a tota mena d'activitats relacionades amb el lleure, l'educació i la cultura. Les empreses associades a l'Acellec i qualsevol altra organització relacionada amb el sector pot fer ús dels recursos físics de l'entitat sense altra limitació que la voluntat col·laborativa i l'assumpció de les despeses lligades al manteniment i funcionament de les instal·lacions.

Si en teniu necessitat, podeu venir als nostres espais per realitzar-hi qualsevol acte o trobada relacionat amb la vostra activitat habitual.

 • Reunions
 • Entrevistes
 • Trobades comercials
 • Presentacions de projectes
 • Actes públics
 • Seminaris
 • Formacions
 • Jornades de treball intern
 • Qualsevol altre ús d'interès
   

L'ús puntual és sempre gratuït per a les empreses associades i amb preu reduït si es tracta d'una programació periòdica de trobades o sessions formatives. Les persones, empreses, entitats o altres orgaitzacions no associades hauran de fer efectiva una col·laboració per a garantir el bon funcionament i manteniment de les instal·lacions.

En aquesta taula s'especifiquen les condicions per fer ús dels diferents espais.

 

 

 

 

 

 En el cas que l'ús de l'espai requereixi horaris no habituals, algun element logístic singular o la contractació de serveis o suports externs, caldrà acordar-ne les condicions específicament.

Podeu consultar les normes del servei seguint aquest enllaç.

Podeu consultar les característiques dels diferents espais a través d'aquests enllaços.


Espai de reunió

Espai seminari

Espai polivalent


Per sol·licitar l'ús de qualsevol d'aquests espais omple aquest formulari