Compromís social

L'acció patronal de l'Acellec està vinculada de forma estreta a la contribució social que fan les empreses associades a través de la seva actuació quotidiana. No concebem l'activitat econòmica sense una component social, i mesurem la rendibilitat també en termes de compromís amb el nostre entorn immediat.

Per explicitar i difondre aquests valors, totes les empreses es comprometen, en el moment d'associar-se a l'Acellec, a complir un codi ètic que expressa de manera explícita la responsabilitat social que assumeixen i la seva voluntat de contribuir al progrés de la comunitat. 

CODI ÈTIC DE L'ACELLEC


Relacionem i descrivim aquí les principals accions de responsabilitat social assumides i impulsades des de l'Acellec.

Prevenció i actuació en casos de violència sexual en el lleure
L'Acellec compta amb una delegada de protecció als menors per atendre els dubtes i necessitats d'orientació de les empreses del sector que vulguin implantar protocols o mesures de prevenció o que hagin d'intervenir davant de la sospita que se n'ha produït un cas.
Hem col·laborat activament amb el Govern de la Generalitat a l'hora d'elaborar els protocols d'actuació i les recomanacions adreçades a les empres i professionals, i introduïm aquests criteris en les formacions que realitzem habitualment per als treballadors del sector.

 

Conveni amb ACIDH
Col·laborem amb l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà, dedicada 
a millorar la qualitat de vida de les persones amb intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera, que té per objecte la integració social i laboral d’aquestes persones. Facilitem la incorporació de treballadors amb aquesta singularitat a les nostres empreses associades.

Contractem serveis amb Garbet
La neteja de les nostres instal·lacions és a càrrec de la coperativa d'inserció Garbet SCCL, empresa d'iniciativa social, sense ànim de lucre. Fou la primera cooperativa d'inserció creada a Catalunya.

 

Contribuïm al projecte Sense Sostre
Hem fet una aportació econòmica i col·laborem en la difusió del projecte que impulsa el rodatge de la pel·lícula Sense Sostre, que vol donar visibilitat al conflicte del sensellarisme. A l'equip de cineastes hi ha Pep Garrido, un destacat formador de l'Escola Efa, i el compromís de suport inclou la projecció pública i amb finalitats educatives de la pel·lícula, un cop s'hagi estrenat. Ajudem a visibilitzar els invisibles.

 

 

Suport a l'ocupació juvenil
Realitzem accions desinteressades de suport a les campanyes de de promoció de l'ocupació juvenil que fan les administracions en el sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat. Ajuntaments, serveis de joventut, àrees de promoció economica o d'ocupació, consells comarcals o consorcis són algunes de les institucions amb les que col·laborem.