notícies

Es ratifica la vigència del conveni sectorial per a 2017

El tercer Conveni Col·lectiu del sector del lleure educatiu i sociocultural es manté més enllà del 31 de desembre de 2016, data estricta de la seva vigència, mercès a un acord firmat entre sindicats i patronals el 14 de desembre. Cap del dos sindicats firmants, UGT i CCOO, no han fet denúncia expressa del conveni, i les associacions patronals tampoc no han tingut cap inconvenient a ratificar la seva vigència, de manera que la totalitat del clausulat seguirà en vigor fins que no es firmi un nou conveni.

Volem formar part dels teus desitjos

Va ser durant els darrers dies de l'any, ara en fa quinze, que l'Acellec es va posar a caminar. Arribem al tombant de 2016 amb ganes de celebrar aquest aniversari i amb l'objectiu de dedicar una bona part de 2017 a repensar la nostra organització per dotar-la de nous objectius i estratègies, amb la vista fixada en l'horitzó 2020.

Ensenyament prepara un decret per regular els menjadors escolars

La Direcció General d'Atenció a la Familia i Comunitat Educativa ha convidat els diferents agents que intervenen en la prestació del servei de menjador escolar a fer aportacions en el tràmit de consulta pública previ a la redacció d'un decret que en regularà el funcionament. La única norma existent a Catalunya sobre aquest servei és el Decret 160, de l'any 1996, que està clarament desfasat i té poc a veure amb la realitat actual del sector.

oferta formativa

Curs de director/a a Barcelona

Divendres - dissabtes - diumenges (dies alternatius)

Febrer: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
Març: 3, 4, 11, 12, 17, 18, 25, 26, 31.
Abril: 1, 10, 11, 12.

Online: del 13 de febrer al 2 d'abril del 2017.

Curs de vetllador/a - online

Monitor/a d'infants amb necessitats educatives especials (14a edició)

Del 13 de març al 14 de maig del 2017. 

Les claus de les polítiques de joventut - online

4a edició

Del 13 de març al 30 d'abril del 2017.

Direcció i coordinació d'activitats de lleure educatiu infantil i juvenil

Tardes de dilluns, dimarts, dimecres i divendres ( + alguns dissabtes concrets). Formació SUBVENCIONADA pel Consorci de la Formació Continua de la Generalitat de Catalunya.

Mòduls formatius: 
De l'1 de març al 16 de juny del 2017: dilluns, dimarts, dimecres i divendres (i els dissabtes: 4, 11, 25 de març; 8 d'abril; 13 de maig i 10 de juny).

Mòdul pràctiques: 
Del 19 de juny al 31 de juliol del 2017.