notícies

Alumnes de l'EFA col·laboren amb les bones pràctiques

29/12/2014

Els alumnes del curs online Les claus de les polítiques de joventut de l'Escola EFA han fet una important aportació als continguts de la plataforma de Bones Pràctiques en l'àmbit de la Joventut de l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut (AcPpJ). Aquesta plataforma recull i difon projectes executats a Catalunya que puguin ser considerats com a bones pràctiques en el camp de les polítiques de joventut. Els projectes són descrits amb minuciositat i analitzats per una comissió d'experts que els valora segons uns criteris preestablerts. La llista de projectes de la plataforma es va actualitzant i ampliant amb les aportacions dels usuaris, de manera que és un projecte molt dinàmic.

El curs Les claus de les polítiques de joventut es va realitzar en col·laboració entre l'Escola EFA i l'AcPpJ, de manera que els alumnes utilitzaven els continguts de la plataforma per realitzar algun dels exercicis pràctics inclosos en el temari de la formació. Al final del curs, el tutor online va proposar als alumnes que aportessin, també com a exercici, propostes de projectes que, segons el seu parer, complissin els requisits propis d'un projectes de bones pràctiques. Al final, els alumnes van fer arribar el resum de setze projectes realitzats arreu de Catalunya, els quals s'han traslladat a la comissió d'experts. El Consell Avaluador (així s'anomena el grup d'experts) revisarà els projectes i n'analitzarà el contingut per avaluar la possibilitat d'incorporar-los a la plataforma. Aquesta feina d'anàlisi es realitzarà durant els primers dies de gener de 2015, i si els experts ho consideren oportú, els projectes seleccionats s'incorporaran a la plataforma durant el primer trimestre de l'any.

Aquesta col·laboració és un bon exemple de la linia de treball interactiu de l'Escola EFA, que vol aproximar tant com sigui possible els continguts formatius amb la realitat professional del sector. La formació, per tant, no es realitza només en l'àmbit teòric, sinó que fa una recerca permanent de continguts pràctics, amb la intenció que la capacitació professional dels alumnes estigui vinculada de manera clara amb els serveis i projectes que estan en execució en qualsevol punt del país en el mateix moment en què té lloc el curs.

En aquest enllaç podeu trobar la plataforma de Bones Pràctiques en l'Àmbit de la Joventut.