notícies

Institut de Recursos i Investigació per a la Formació (IRIF)

13/02/2015

IRIF agrupa tres iniciatives que despleguen els diferents àmbits de la seva actuació. D'una banda, compta amb l'Editorial Graó, especialitzada en tota mena de publicacions i revistes sobre pedagogia. Del segon camp de treball se n'ocupa Interactiva, que dissenya i realitza projectes de formació, fa assessorament pedagògic per a qualsevol institució educativa i elabora materials didàctics. I, finalment, Escalae és un sistema de qualitat que diagnostica tota mena d'institucions educatives pel que fa als seus processos d'ensenyament i aprenentatge i determina les accions que cal desenvolupar per millorar la seva pràctica educativa.