notícies

El tercer conveni del lleure educatiu i sociocultural, firmat

09/03/2015

Els representants patronals i sindicals van firmar el Tercer Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya, en un acte que va tenir lloc el dimarts, 10 de març, a la seu de CCOO. S'ha culminat d'aquesta manera un llarg procés negociador que es va iniciar en finalitzar el segon conveni, el desembre de 2010, i que ha permès la consolidació del nivell salarial, sense davallades, durant aquests anys de forta afectació per la crisi econòmica. La vigència del nou conveni es des de setembre de 2014 fins a desembre de 2016.

Les entitats signats han estat, per la part sindical, CCOO i UGT, i per la part patronal, la Confederació (patronal de tercer sector social de Catalunya), l'ACCAC (Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya) i l'Acellec (Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura). Els signants en representació de l'Acellec han estat el seu president, Pere Mulero, el vicepresident Oriol Carbonell, la vocal de la junta directiva, Maite Arnó, el representant del sector sociocultural de la comissió negociadora, Mario Granados, i el gerent de l'entitat, Pep Montes.

Després de l'acte de signatura, el conveni serà registrat al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i la seva vigència serà plena per al sector a partir de la seva publicació en el DOGC. El conveni preveu increments salarials del 0,5%, amb efecte retroactiu, a partir de l'1 de setembre de 2014, del 0,5% a partir de l'1 de gener de 2015 i del 0,5% a partir de l'1 de setembre de 2016. En conseqüència, es consolida el manteniment dels sous en el període que va des de la darrera revisió salarial publicada al DOGC el maig de 2011 i el 31 d'agost de 2014. Així mateix, l'IPC deixa de ser referència per a la revisió salarial del conveni. Les empreses del sector disposen d'un periode de dos mesos des de la publicació del conveni per a l'aplicació retroactiva dels salaris. Un altre dels elements destacats del nou conveni és la incorporació de la figura professional de l'informador juvenil, proposta llargament defensada per l'Acellec i reconeguda finalment per les altres patronals i els sindicats.

El Primer Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural es va signar per al període 2005-2007 i el segon per a 2008-2010. El nou conveni serà vigent fins a desembre de 2016.

Podeu accedir al text íntegre del nou conveni en aquest enllaç.