notícies

Més de 100.000 pernoctacions en cases de colònies l'estiu passat

23/06/2015

Les empreses associades a l'Acellec van acollir l'estiu passat al voltant de 15.000 nois i noies en estades en cases de colònies, i en conjunt van superar les 100.000 pernoctacions. Aquestes xifres suposen un canvi clar de tendència respecte als darrers anys i l'associació patronal xifra el creixement global en un 25% de mitjana, amb empreses que van arribar a tenir puntes de fins a un 35% de creixement.

L'Acellec és l'organització més representativa a Catalunya del sector de les colònies, i les seves dades reflecteixen bé la seva situació global, que podria recuperar nivells d'ocupació en la temporada d'estiu similars als d'abans de la crisi si la tendència es manté durant un parell més de temporades.

Hi ha diverses raons que podrien explicar aquesta clara millora. En primer lloc, la percepció de precarietat econòmica de les famílies s’ha reduit i, malgrat que la situació de crisi persisteix i la capacitat adquisitiva no ha augmentat, es tornen a assumir despeses que durant els darrers anys s’eliminaven com a prevenció per a un possible empitjorament de la situació.

En segon lloc, la tria de les estades en cases de colònies com a opció de vacances guanya terreny i es consolida en el mercat estiuenc. Les cases de colònies ofereixen una combinació única de preus assequibles amb una oferta qualitativament superior a qualsevol altra activitat organitzada. Els aspectes lúdics es complementen amb una aportació pedagògica fora de dubte i s'estimulen uns valors que permeten la diversió sense trencar les dinàmiques educatives i familiars de la resta de l’any.

En tercer lloc, l’actualització dels serveis i la permanent incorporació de valor afegit de la xarxa de cases de colònies es fa visible. En aquest sentit, els equips de monitors i els departaments pedagògics de les empreses que gestionen cases de colònies són una garantia perquè són estables i, més enllà de la temporada d'estiu, treballen en cotinuïtat durant tot l'any. Acumulen experiència i expertesa i constitueixen un valor afegit que cap oferta turística o lúdica pot superar i ni tan sols igualar, sobretot en allò que respecta a la seva capacitació i adaptació a les necessitats familiars.

Des d'un altre punt de vista, s'ha de remarcar que els nivells de seguretat de les instal·lacions i les garanties pel que fa a la salut i l'atenció als usuaris mereixen habitualment les millors qualificacions de l'administració. Una prova d'aquest fet és la creixent incidència en el mercat exterior, ja que cada cop són més nombrosos els grups d'infants i de joves francesos o alemanys que trien la xarxa de cases de colònies catalana perquè compleix amb solvència els exigents requisits legals i de seguretat d'aquests països. És interessant remarcar que cap sector econòmic a l'estat té un règim tan exigent d'inspeccions i seguiment com les cases de colònies. La seguretat i la qualitat en l'atenció estan fora de tot dubte.

L’Acellec és l’organització més representativa a Catalunya del sector de les colònies i, per tant, les seves dades reflecteixen bé l’evolució del sector. Tot i que en conjunt encara no es recuperen nivells d’anys anteriors a la crisi, si es manté l’actual progressió en un parell de temporades més es podria donar per superada la situació de davallada dels darrers anys en la temporada estiuenca. D’altra banda, aquesta situació positiva en els períodes de vacances ajuda les empreses a compensar el conjunt de l’any econòmic, molt tocat per la disminució de les colònies escolars, afectades per la disminució de recursos del sistema educatiu i per les dificultats familiars. El curs acadèmic 2014-2015 ha estat el primer en què s'ha aturat la davallada dels darrers anys, però el canvi de tendència no ha permès encara créixer de manera significativa, i les xifres continuen sent molt baixes. Per aquesta raó, el fort creixement de l'activitat en la temporada d'estiu és una molt bona notícia per al sector.