notícies

L'Acord Marc per serveis de menjador escolar castiga les empreses petites

20/07/2015

El Departament d'Ensenyament ha posat en marxa la licitació de menjadors escolars en diverses delegacions territorials a través del sistema de l'Acord Marc, una fórmula de contractació que agrupa centres, estableix un model de valoració tècnica prèvia de les empreses per certificar la seva capacitat de prestar el servei i que les adjudica posteriorment a cadascuna de les escoles després de puntuar les ofertes econòmiques. Tot i que resulta evident que el sistema de contractació requeria una endreça tècnica i jurídica, l'Acellec considera que el nou sistema s'ha impulsat de manera precipitada i amb greus deficiències. El resultat més evident és que limita i perjudica les petites i mitjanes empreses i no permet als centres d'ensenyament participar de cap manera en la selecció de les empreses adjudicatàries. Per aquesta raó, l'Acellec es planteja recórrer l'acord marc per demanar que s'aturi o bé que es modifiqui substancialment.

Fins ara s'ha publicat l'acord marc per a la delegació territorial del Maresme-Vallès Oriental (7 de juliol), i s'ha fet l'anunci previ (15 de juliol) per als del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Catalunya Central i Barcelona Comarques. Es preveu que en aquestes darreres zones la licitació s'inicïi el 21 de setembre. Es tracta d'un canvi de model força radical, que modifica de dalt a baix el sistema i procediments seguits fins al moment. L'Acellec considera que el canvi ha estat molt precipitat i que s'ha realitzat sense recollir el parer ni el coneixement expert del sector, de manera que s'ha negat, a la pràctica, el paper de l'associació patronal com a interlocutora. Els únics contactes mantinguts han estat dues reunions amb la Subdirecció General de Serveis a la Comunitat del Departament d'Ensenyament, realitzades a petició de l'Acellec quan van començar a circular rumors (en cap cas informacions formals) sobre el canvi que s'apropava. En les reunions es va informar que, efectivament, s'estava estudiant la possibilitat d'un canvi d'aquestes característiques, però només es van manifestar consideracions genèriques, sense concrecions, i es va deixar entendre, de forma tàcita, que en cap cas es produiria abans de l'estiu. Ni un sol document, cap informació escrita, cap dada concreta.

Malgrat aquestes informacions, el primer Acord Marc (Maresme - Vallès Oriental) es va publicar el dia 7 de juliol, en unes dates molt poc adequades per raons òbvies, quan els cursos escolars estan pràcticament programats, els equips dels centres sota minims, amb escassa capacitat de resposta i reacció i amb les empreses amb la planificació del proper curs pràcticament tancada. A banda de les qüestions de forma i oportunitat, però, cal remarcar que el contingut de l'acord marc suposa un cop duríssim per a les petites i mitjanes empreses del sector, que afecta no ja a les possibilitats reals de prestar el servei amb qualitat, sinó a la possibilitat mateixa d'accdir-hi.

Les empreses que volen optar a les contractacions han de disposar de classificació empresarial, extrem que fins al moment mai no s'ha exigit per a aquest tipus de serveis. Tenint en compte els terminis habituals de l'aprovació d'aquestes classificacions, els empreses que no en disposen, malgrat la sol·licitin de forma urgent, queden pràcticament descartades perquè no la tindran concedida en el moment previsible de l'adjudicació.

D'altra banda, l'acord marc allunya la decisió sobre les adjudicacions del servei dels centres escolars, de manera que les direccions dels centres, les families o l'equip docent perden qualsevol possibilitat d'opinar sobre el projecte educatiu de menjador que s'aplicarà a les seves escoles i no participaran de cap manera en la selecció final. En les clàusules en cap moment es fa referència al projecte educatiu que acompanya habitualment aquest tipus de servei, i contempla la tasca dels monitors com de simple vigilància, sense tenir en compte que es tracta d'educadors.

L'Acellec està realitzant en l'actualitat un estudi jurídic de l'acord marc publicat i es planteja la presentació d'un recurs per demanar-ne la retirada o la modificació substancial. Al mateix temps, s'ha posat en contacte amb diverses forces polítiques per sol·licitar que demanin explicacions sobre el nou sistema en el Parlament de Catalunya.

Podeu trobar les clàusules tècniques i administratives de l'acord marc en aquest enllaç.