notícies

Corregida una errada al conveni

15/09/2015

Abans de l'estiu es va publicar el tercer conveni del lleure educatiu i sociocultural, després d'un llarg període de negociació, de gairebé quatre anys. Però en revisar el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ens vam adonar que contenia un error que podria portar a greus confusions. El nou conveni ha reconegut per primera vegada la figura de l'informador juvenil, però la vigència de la nova categoria professional no s'iniciava fins al moment de la publicació del conveni, el juny de 2015. En canvi, en les taules corresponents a l'any 2014 que es van publicar en el DOGC ja hi apareixia l'informador juvenil. Semblava, així doncs, que aquells treballadors que exercien funcions similars a les d'informador juvenil el 2014, tot i no existir encara com a categoria professional, podrien demanar el seu reconeixement retroactiu. No és així.

La incorporació de l'informador juvenil al conveni és una gran fita del sector, però la seva vigència, tal com van acordar patronals i sindicats, només es pot contemplar des del moment en què el nou conveni es publicava, és a dir, el juny de 2015. Vam fer notar a la Direcció General de Relacions Laborals l'existència d'aquesta anomalia i, després de reconèixer l'error, va aprovar una resolució per corregir el text publicat al DOGC. El passat 9 de setembre es va publicar al DOGC la correcció de l'errada, tal com podeu comprovar en aquest document.