notícies

L'informe 2015 del CoNCA: cultura, educació i joventut

17/11/2015

L'informe sobre l'Estat de la Cultura i de les Arts que elabora anualment el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) posa un especial èmfasi enguany en la necessària connexió entre cultura i educació i en les perspectives de futur de la joventut. La confluència d'aquests tres àmbits és especialment rellevant per a l'Acellec i les seves empreses associades, perquè la seva activitat econòmica se centra justament en ells des de fa ja gairebé trenta anys. El president del CoNCA, Carles Duarte, va presentar públicament l'informe el 17 de novembre, a la sala Mirador del CCCB, i va destacar, entre d'altres, aquests dos elements com a reptes culturals en el futur més immediat.

El professor de ciències polítiques de la UAB, Nicolás Barbieri, va fer una anàlisi de l'estat de relacions a Catalunya en els sectors cultural i educatiu, i va posar de relleu la dificultat d'articular actuacions que integrin els dos àmbits. En aquest sentit va ser crític amb les administracions, però va demanar també un major esforç per les institucions de la societat civil per avançar per aquest camí. Per la seva banda, la consultora cultural Joaquina Bobes va presentar els elements essencials de l'article de l'informe que aborda la situació dels joves en relació al consum cultural. Bobes va alertar sobre el fet que durant els propers anys es produirà un increment numèric notable del col·lectiu juvenil i que l'element més destacat d'aquest sector de la població serà la diversitat ètnica i cultural, com a resultat dels fenòmens migratoris. Igualment, va advertir que els models de consum cultural són en el cas dels joves radicalment diferents als dels adults i que la clara davallada dels índex de consum tradicionals a causa de la crisi econòmica troba el contrapunt amb una orientació cap a la xarxa, que vehicula molt majoritàriament la seva activitat cultural.

En tot cas, educació i joventut són només dos dels aspectes que analitza l'informe del CoNCA, que dedica també llargs espais de reflexió al paper dels equipaments públics en la governança cultural, als reptes immediats en el camp del finançament cultural i a les noves polítiques de públics. L'informe finalitza, com és habitual, amb un extens dossier estadístic, mercès al qual es continua constatant la situació de crisi del sector cultural.

Gemma Sendra, vicepresidenta del CoNCA, va insistir en el fet que en el futur immediat la cultura haurà d'explorar noves vies de gestió, basades en la confluència de multiplicitat d'actors, entre els quals l'administració serà un més, però amb una necessària i forta presència del món associatiu, empresarial i comunitari. En aquest mateix sentit, el gerent de l'Acellec, Pep Montes, va intervenir per remarcar la tradicional dificultat de les empreses de l'àmbit de la cultura de proximitat per ser reconegudes com a agents del sector cultural, i que és necessari facilitar els espais de trobada entre tots els sectors d'activitat que són fronterers amb la cultura, però que hi tenen una incidència cabdal. Tant Duarte com Sendra van assegurar que comparteixen aquesta visió i que serà inexcusable avançar en aquesta direcció si volem fer sostenible i viable el sector cultural.

Podeu consultar l'informe complet en aquest enllaç.

Estat de la cultura i de les arts. Repensant les polítiques culturals. Reptes i reflexions.