notícies

El nou decret d'activitats de lleure educatiu amb menors, a punt de publicar-se

11/04/2016

La tramitació administrativa i jurídica del nou decret que substituirà el que coneixem popularment com el 137 està pràcticament finalitzada i només queda pendent la seva publicació al DOGC per tal que pugui aplicar-se ja durant la campanya d'aquest estiu. L'actualització del text legal que regula les activitats de lleure educatiu és una bona noticia perquè la realitat del sector ha canviat molt des que el 2003 es va aprovar la norma que encara és vigent, i és necessari revisar diversos aspectes que han de contribuir a garantir la qualitat educativa, el rigor tècnic i la seguretat de les activitats de vacances de nois i noies. L'Acellec celebra que finalment es pugui publicar, ja que la seva redacció està pràcticament enllestida des de fa un any i, de fet, inicialment s'havia previst la seva entrada en vigor durant l'estiu de 2015. És d'esperar que no hi hagi nous retards.

La Direcció General de Joventut de la Generalitat va iniciar un procés llarg de consultes i converses amb les diferents associacions i agents del sector l'any 2014 per assegurar que el contingut del nou decret generava el consens mínim necessari per tal que ningú en pogués sortir perjudicat. L'Acellec valora molt positivament la seva participació en aquestes converses, i considera que és un bon exemple de participació plural i flexible. El procés el va liderar el que en aquell moment era Director General de Joventut, Toni Reig.

De fet, el llarg període de converses va fer que el decret no pogués entrar en vigor durant l'estiu de 2015, tal com estava previst i, si be aquest retard està ben justificat per la necessitat de diàleg amb el sector, aquesta circumstància fa que ara sigui més necessari que mai que la nova reglamentació comenci a caminar aquest mateix estiu.

Els canvis més destacats del nou text són els que tenen a veure amb la inclusió en l'àmbit del decret dels campus i activitats esportives, l'acceptació de les certificacions professionals per treballar com a monitor i director de lleure, la flexibilització de la ràtio dels equips de dirigents, el reforçament dels percentatges de professionals titulats necessaris per treballar amb menors, l'actualització de cobertures en les assegurances i el reconeixement dels tràmits realitzats online tant per a la notificació de les activitats, com de les inscripcions i autoritzacions de les famílies usuàries.

El creixement del sector i l'augment de les necessitats d'atenció social i de conciliació familiar fan que les activitats de lleure educatiu en periode de vacances siguin més necessàries que mai, però també que estiguin sotmeses a tensions que podrien afectar a la seva qualitat i rigor. Per aquesta raó, l'actualització del decret és una necessitat inajornable.