notícies

L’Acellec lamenta l'ajornament de l’aplicació del nou decret d’activitats de lleure

12/04/2016

L’Acellec lamenta l’anunci que ha fet avui mateix la Direcció General de Joventut de la Generalitat, segons el qual la publicació i aplicació del nou decret que ha de regular les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys s’ajorna fins després de l’estiu. L’actualització del decret, que en la versió actual data de l’any 2003, és una necessitat de primer ordre per al món del lleure educatiu, que ha crescut i s’ha transformant durant els darrers anys en bona part per l’augment de determinades necessitats socials i educatives i per atendre també una demanda creixent de conciliació familiar. Aquests canvis i necessitats, que han estat atesos en bona part per l’activitat i serveis que presten empreses associades a l’Acellec i del conjunt del sector, contrasten amb el nivell de precarietat que avui tenen moltes activitats organitzades al marge de la normativa vigent, amb total impunitat.

El text del nou decret, que s’ha redactat després d’un llarg i modèlic procés de consultes amb entitats i empreses del sector, permet posar fi al buit normatiu al qual s’acullen moltes activitats que esquiven el compliment obligatori de les ratios de monitors i els percentatges de dirigents titulats amb maniobres molt simples. Com que l’actual decret no regula activitats esportives, n’hi ha prou, per exemple, a denominar una activitat com a campus o casal esportiu, per no haver de complir la normativa, malgrat que l’activitat real sigui la pròpia d’un casal d’estiu. Com que el decret, a més, no té capacitat sancionadora, qualsevol entitat que no estigui vinculada a una administració o ajuntament, pot programar activitats a baix preu i sense complir cap mena de normativa, amb la certesa que la única conseqüència que haurà de patir és, si és inspeccionada, la rebuda d’una carta de la Direcció General de Joventut informant de l’incompliment. A banda dels riscos que això pugui suposar per als nois i noies, tot això, òbviament, afecta i perjudica greument les empreses i entitats que desenvolupen correctament les seves activitats.

El text del nou decret, el que encara no es podrà aplicar, incorpora, d’una banda, totes les activitats programades des d’entitats esportives, flexibilitza i endreça l’aplicació de les ratios per a grups nombrosos i enforteix la obligatorietat de complir els percentatges de professionals titulats. Per aquesta i altres mesures positives que s’hi han inclòs, era una bona noticia que per fi s’actualitzés l’antic decret.

Segons ha informat la Direcció General de Joventut, l’ajornament es produeix en atenció a una petició que han realitzat diverses entitats associatives de lleure. No sabem quines són les raons que han dut les entitats a demanar l’ajornament de la publicació del decret, però en cap cas considerem que es pugui justificar novament un retard. Cal recordar que els continguts essencials del nou text són coneguts per totes les entitats des de fa pràcticament dos anys, de manera que no és possible alegar falta de temps per adaptar-se a la nova norma. De fet, segons les previsions inicials, l’aplicació del decret s’havia de produir durant la campanya d’estiu de 2015. Ara, no només ens cal assumir un any més de retard sinó que caldrà esperar, segons comunica la Direcció General de Joventut, a les vacances de Nadal.

El sector del lleure educatiu fa enormes esforços per millorar de forma continuada les garanties de qualitat i seguretat en les activitats de lleure, i sembla raonable esperar que les disposicions legals de l’administració contribueixin a que això sigui possible. Amb un nou ajornament de l’aplicació del nou decret no només es dificulta el progrés adequat d’aquest sector d’activitat sinó que s’allarga mig any més la impunitat dels que realitzen activitats sense les mínimes garanties de qualitat i seguretat.