notícies

Berta Sureda rep l'Acellec per parlar de cultura de proximitat

22/04/2016

La Comissionada de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Berta Sureda, va rebre el 7 d'abril representants de l'Acellec per conversar amb ells sobre el sector de la cultura de proximitat a la ciutat i per escolar les seves propostes de millora del model de contractació pública actualment vigent. Els representants de l'associació patronal van demanar a la comissionada que les bases dels concursos incloguin la obligatorietat de complir el conveni sectorial i li van explicar la feina que estan fent actualment per definir el sector i els principals perfils professionals que en formen part. Sureda va recollir les propostes de l'Acellec i es va comprometre a traslladar-les a les instàncies municipals més adequades per tal d'estudiar-ne l'aplicació.

Per la banda de l'Acellec van assistir a la reunió el vicepresident del sector de Cultura de Proximitat, Jesús Poza, el membre de junta directiva, Ferran Arbós, Daniel Baizán, representant a la patronal d'una de les empreses associades, i el gerent de l'entitat, Pep Montes. Sureda va estar acompanya de Rosa Mach, directora de Cultura Comunitària i de Proximitat a l'ICUB.

Poza va lliurar a la Comissionada de Cultura un exemplar de l'estudi del sector que ha realitzat recentment ICC Consultors per encàrrec de l'Acellec, que quantifica i dimensiona l'activitat econòmica en cultura de proximitat a Catalunya i que dona claus per entendre les seves característiques. Els representants de l'Acellec li van explicar que en l'actualitat l'associació està en una fase qualitativa del mateix estudi, en un intent de conceptualitzar el seu àmbit d'actuació, en contacte i intersecció amb els sectors de l'educació, l'atenció social, la joventut i la creació artística. En linia amb aquesta mateixa feina, l'Acellec està elaborant una definició dels perfils professionals que integren el sector per poder exigir posteriorment el seu reconeixement formal i la seva inclosió en les exigències de les contractacions públiques. És per aquesta raó que es va demanar a Berta Sureda que les convocatòries de concursos públics que es realitzin des de l'ajuntament incloguin l'obligatorietat de complir el conveni del sector.

Per refermar la seva posició es va lliurar també a la Comissionada de Cultura un exemplar del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública de Serveis d'Atenció a les Persones, que inclou sense cap mena de dubte els serveis culturals i específicament els de cultura de proximitat. Aquest codi ha estat firmat per l'Acellec, altres nou organitzacions patronals, sindicals i professionals, i el Govern de la Generalitat. El codi recull bona part de les reivindicacions de l'Acellec pel que fa a la millora de la contractació pública, però obliga només l'administració de la Generalitat, de manera que l'Acellec va demanar explíctiament a Sureda que l'Ajuntament de Barcelona l'adopti també com a propi.

Sureda i Mach van valorar positivament el nivell de qualitat i professionalitat dels serveis que presta el sector en l'àmbit de la gestió d'equipaments culturals i centres cívics i es va parlar de les múltiples possibilitats que existeixen d'impulsar conjuntament propostes de gestió participativa i comunitària, obrint les portes a tota mena de col·laboracions. Igualment, és va abordar el model de gestió dels centres museístics i patrimonials que, des del punt de vista del sector, han de ser recollits de manera explícita i efectiva pel conveni sectorial. Sureda i els representants de l'Acellec van coincidir que cal obrir convereses en aquest sentit per tal que s'arribi a un acord que atengui prioritàriament al nivell exigible de qualitat en la gestió i al respecte i defensa de les condicions laborals dels treballadors del sector.

Ambdues parts van acordar que traslladarien respectivament els documents i continguts tractats en la conversa a les àrees de gestió i contractació municipals i que es mantindrien en contacte estable per avançar en el diàleg sobre totes aquestes qüestions.