notícies

L'Acellec aprova un nou codi ètic i debat sobre linies estratègiques de futur

10/06/2016

El secretari general de la patronal Cecot, David Garrofé, va animar les empreses associades a l'Acellec a innovar, a definir una agenda de treball amb les administracions i a cooperar amb sindicats i agents socials per afrontar reptes comuns de futur. Ho va fer en la xerrada que va obrir la trobada anual d'empreses de l'Acellec, que va tenir lloc el 9 de juny a la seu de Cecot, a Terrassa. Una vintena d'empreses, que suposen pràcticament un terç dels socis de l'Acellec, van assistir a la trobada, que es va dedicar al matí a debatre sobre estratègies de futur per al sector, i a la celebració de l'assemblea anual durant la tarda. En el transcurs de la jornada es va aprovar un nou codi ètic per a l'entitat, que amplia i actualitza l'existent, i es va presentar un esborrany de la programació d'activitats que s'allargarà entre finals de 2016 i mitjan 2017, per celebrar el quinzè aniversari de l'entitat.

L'Acellec vol aprofitar la celebració del seu aniversari per obrir un periode de reflexió i debat sobre el futur del sector i sobre el paper que hi ha de jugar l'associació patronal. És per aquesta raó que es va demanar a David Garrofé que obrís la trobada empresarial amb una xerrada sobre linies prioritàries de treball en l'actual context econòmic i polític, presidit per la incertesa i els canvis constants. Les propostes de Garrofé es van recollir en el debat posterior, de pràcticament dues hores, que van mantenir els representants de les empreses. No es va tancar cap document definitiu perquè justament la intenció de l'entitat és promoure un diàleg extens i profund amb els seus associats que s'articularà amb vuit actes que es programaran entre l'octubre de 2016 i el maig de 2017. Aquest cicle constituirà una celebració del quinzè aniversari de l'entitat, però serà també un instrument per definir propostes de treball concretres. La intenció és arribar a mitjan 2017 amb un document de linies estratègiques a desenvolupar amb la vista posada en l'any 2020. Malgrat aquest plantejament, però, en la trobada empresarial van quedar clares algunes linies de treball, com la necessitat d'aprofundir en l'acció patronal com a interlocutor de l'administració i com a agent necessari a l'hora de prendre decisions sobre regulació i ordenació del sector. L'entitat es planteja, així mateix, fer un esforç comunicatiu rellevant per prestigiar socialment el sector i intervenir amb aportacions positives als principals debats econòmics, culturals i socials del moment. La majoria d'empresaris, a més, van demanar a l'Acellec la posada en marxa d'instruments que facilitin la cooperació entre empreses, que permetin explorar fórmules de treball compartit i que cohesionin el sector.

En el transcurs de l'assemblea, d'altra banda, l'Acellec va aprovar un nou codi ètic per a l'entitat. L'anterior codi, que datava pràcticament del naixement de l'associació, no recollia molts elements que en el context actual són decisius, i es considerava necessari fer incidència en aspectes socials que, si be mai no s'han deixat de banda, caldia fer explícits. El nou codi tindrà valor normatiu per a les empreses associades, a les quals es demanarà el compromís de complir-lo pel simple fet de formar part de l'entitat.

Cal remarcar que el quinzè aniversari de l'Acellec coincideix amb el desè de l'Escola Efa, el centre de formació de la patronal, que es planteja com a objectius centrals contribuir a la professionalització del sector i a incrementar els nivells de qualitat en la prestació de serveis. Al llarg d'aquest any de celebracions hi haurà també espai per a reflexionar sobre el valor, la necessitat i les fórmules d'impuls de la formació com a element central del creixement i enfortiment dels treballadors i les organitzacions.

Però encara hi va haver més novetats. La junta directiva de l'Acellec va proposar a l'assemblea la convocatòria del Premi Acellec a l'Educació i la Cultura, un guardó que s'atorgarà a les iniciatives o projectes professionals vinculats al sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat que destaquin pel seu caràcter innovador o renovador dels mètodes i tècniques de treball adreçades a la prestació de serveis a les persones.

L'assemblea de l'Acellec, així doncs, es va tancar amb el compromís de presentar durant l'estiu la programació definitiva d'activitats de celebració i reflexió per als propers mesos, d'impulsar i difondre el nou codi ètic de l'entitat, i de fer pública la convocatòria de la primera edició del Premi Acellec.