notícies

Quinze anys al servei del sector educatiu i cultural

19/07/2016

Durant el mes de desembre de 2016 l’Acellec va complir quinze anys de vida, i la fita coincideix també amb el desè aniversari de l’Escola EFA. La celebració d’aquests dos esdeveniments és una bona ocasió per generar espais i moments per recapitular la feina feta però, sobretot, per reflexionar sobre els reptes que ens planteja el futur immediat.

Per tot plegat, l'entitat organitzarà al llarg de 2017 un seguit d'actes públics de debat i discussió sobre les perspectives de futur del sector i per definir les estratègies de treball per als propers quatre anys, per arribar al 2020 amb una estructura forta i consolidada i en una posició òptima per mostrar i defensar el lleure educatiu i la cultura de proximitat com un sector econòmic significatiu, amb capacitat d’aportar riquesa, serveis i qualitat al país i per contribuir a la defensa del lleure, l’educació i la cultura com a drets socials.

Des de 2001 fins avui, l’Acellec s’ha convertit en una referència inequívoca del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat i ha contribuït decisivament a visibilitzar la dimensió econòmica d’un àmbit de la vida social i col·lectiva que tradicionalment s’havia lligat en exclusiva al món associatiu i del voluntariat.

L’Acellec avui agrupa 63 empreses que facturen conjuntament més de 100 milions d’euros l’any i que dona ocupació estable al voltant de 7.000 treballadors, la majoria dels quals en els grups d’edats més afectats per l’atur.

Hem consolidat una estructura de treball basada en tres potes que es reparteixen la representació del sector, la difusió del seus valors i l’impuls del coneixement i la formació continuada: l’associació patronal, la fundació i l’escola.

Hem contribuït de manera significativa, primer a la creació i posada en marxa del conveni col·lectiu del sector, després a la seva consolidació amb posteriors actualitzacions i finalment a la seva millora qualitativa a l’hora de reflectir de manera rigorosa la realitat laboral del sector.

L’Acellec és avui un interlocutor ineludible per a l’administració en tots aquells afers que incideixen en el seu àmbit d’actuació. Som presents en espais de relació estables amb almenys quatre departaments del Govern de la Generalitat, sempre amb voluntat col·laborativa, en disposició de negociar acords per a aportacions i millores legislatives i per combatre, quan és necessari, disposicions injustes o que perjudiquen el sector o els ciutadans usuaris dels nostres serveis.

És possible fer una llista significativa d’aportacions qualitatives o de millores en la prestació de serveis públics i d’atenció a la ciutadania que s’han assolit mercès a la iniciativa de l’Acellec i les seves empreses associades. Ho hem fet, tot sovint, en relació amb les forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats i puntualment, fins i tot, adreçant-nos a les institucions europees.

S’han obert línies de col·laboració amb entitats i organitzacions socials de tot tipus, començant per altres patronals, sindicats, tercer sector social, universitats i centres d’estudis o recerca.

L’Escola EFA és una referència bàsica en el nostre sector, amb més de dos mil alumnes que reben cada any formació en diversos formats. Hem consolidat un catàleg de formació extens i multidisciplinari, gestionem formació subvencionada, assessorem empreses i altres organitzacions i hem desenvolupat una plataforma e-learning pròpia.

Hem aconseguit el reconeixement general de cert grau de lideratge en cadascun dels tres sector representats en l’associació: serveis educatius, colònies i cultura de proximitat.

I ara hem fixat la mirada en l'horitzó del 2020 per arribar-hi tot fent un salt endavant significatiu, que situi el món del lleure, l'educació i la cultura en l'espai de reconeixement social i econòmic que mereix. Ben aviat farem pública la programació d'actes que presidiran tot un any de celebració i reflexió.