notícies

Guia Jove

05/09/2016

Els seus autors la descriuen com una una caixa d’eines per als i les professionals que treballen amb gent jove per fomentar la participació a través de la dinamització juvenil. Està formada per un conjunt de fitxes per facilitar possibles línies de treball segons les necessitats o els reptes que es persegueixen. El contingut de la Guia inclou temàtiques relacionades amb la participació juvenil, la planificació de projectes socioeducatius i l’ús dels espais d’intervenció, com ara equipaments o espai públic. L'han creat col·laborativament un grup de professionals, amb la participació i suport de l'Equip de foment de la participació juvenil de la Direcció General de Joventut.

La trobeu en aquest enllaç.