notícies

Ensenyament prepara un decret per regular els menjadors escolars

23/12/2016

La Direcció General d'Atenció a la Familia i Comunitat Educativa ha convidat els diferents agents que intervenen en la prestació del servei de menjador escolar a fer aportacions en el tràmit de consulta pública previ a la redacció d'un decret que en regularà el funcionament. La única norma existent a Catalunya sobre aquest servei és el Decret 160, de l'any 1996, que està clarament desfasat i té poc a veure amb la realitat actual del sector.

El nou decret permetrà desplegar, per primera vegada en l'àmbit dels serveis de menjador, la llei catalana d'educació, aprovada el 2009 amb un ampli consens parlamentari. Aquesta iniciativa es produeix en un moment de debat intens en el món educatiu, amb iniciatives molt rellevants de la societat civil, com el projecte Escola Nova 21, i de la pròpia admimistració, amb el projecte Ara es demà, que el Departament d'Ensenyament ha encarregat al Consell Escolar de Catalunya per reflexionar sobre el sistema educatiu català. El servei de menjador escolar, d'altra banda, és també un dels àmbits de debat en el projecte de Reforma Horària que s'impulsa des del Govern.

No s'ha d'oblidar, d'altra banda, que entre 2015 i 2016 Ensenyament va haver de retirar en dues ocasions la convocatòria d'un acord marc per a la gestió de menjadors escolars a causa de sengles recursos interposats per l'Acellec davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. La mateixa associació patronal, d'altra banda, ve qüestionant i impugnant des de fa temps la resolució de preu màxim de menjador escolar que s'aprova amb cada curs escolar, i que manté preus i estructura des de fa 10 anys, sense cap canvi rellevant.

L'aprovació del nou decret es podria convertir, així doncs, en una oportunitat per endreçar el servei de menjador escolar del sistema públic i per acabar amb un llarg període d'incerteses sobre el model. L'Acellec voldria que el nou decret es convertís en una garantia per assegurar el caràcter educatiu d'aquest servei, per fixar un llindar de qualitat per sota del qual no sigui possible treballar i per preservar, en defnitiva, un servei públic que mereix l'apelatiu de dret social. Per fer-ho possible la patronal considera que és imprescindible establir un espai ampli i generós de diàleg amb tots els agents del sector que intervenen en la prestació de servei.

És en aquest sentit que l'Acellec farà aportacions en el tràmit de consulta pública, i que ofereix explícitament al Departament d'Ensenyament la seva col·laboració per aportar el coneixement acumulat del sector. Les aportacions en el tràmit de consulta s'han de realitzar a través d'aquest enllaç web, i el termini finalitzarà el 31 de gener de 2017.