notícies

Comunicat de l'Acellec

21/09/2017

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec) vol expressar, en nom de tots els seus associats, el més ferm suport a les institucions catalanes i al Govern de la Generalitat davant dels fets esdevinguts els darrers dies i en especial els del 20 de setembre.

Tal com hem expressat en reiterades ocasions, i molt concretament en el nostre Codi Ètic, fem del respecte a la diversitat ideològica un valor essencial, i per aquesta raó considerem que la única solució possible a les diferències en qualsevol àmbit, és la pràctica plena de la democràcia. És per aquesta raó que considerem que els ciutadans de Catalunya, en l’exercici de la seva llibertat, tenen dret a decidir en tots els àmbits de la seva vida, en un marc de convivència i respecte als drets humans.

D’acord amb aquests principis, i amb el màxim respecte a la pluralitat i llibertat d’opinió de tots els associats a la nostra organització, manifestem que sempre farem costat a la voluntat majoritària del poble de Catalunya. Fidels als principis que regeixen la nostra activitat, treballarem perquè l’educació i la cultura siguin instruments de pau i llibertat.

Catalunya, 21 de setembre de 2017