notícies

L'Acellec ja té 70 empreses associades

16/10/2017

El nombre d'empreses associades a l'Acellec s'ha anat incrementant de forma sostinguda des de 2012, fins al punt que s'ha doblat, passant de 31 a 70. Aquesta xifra s'ha assolit per primera vegada l'octubre de 2017, confirmant el bon moment de l'entitat, que guanya representativitat i capacitat d'actuació en la defensa del sector, posant l'èmfasi en la qualitat dels serveis, la seva professionalització i molt especialment en l'impuls del conveni col·lectiu, una de les claus essencials de la seva consolidació.

Les empreses associades a la patronal facturen conjuntament prop de 120 milions d'euros l'any i tenen entre totes 7.000 treballadors de mitjana anual. Una de les claus de l'èxit és la cooperació entre els seus tres subsectors, que uneixen forces en el camp dels seveis eductius, les cases de colònies i la cultura de proximitat. La diversitat de serveis que ofereix el sector és molt extensa, però tots ells estan creuats transversalment per la voluntat educativa, la introducció de metodologies pedagògiques, el treball en proximitat amb usuaris i ciutadans i els continguts culturals de totes les propostes.

L'Acellec ha tingut un paper rellevant en la professionalització del lleure educatiu, que durant els darrers vint anys ha fet un trànsit complexe però molt ric des dels seus inicis com a opció voluntària per a determinat perfil de famílies cap a un servei de caràcter universal, essencial per garantir la igualtat d'accés de tota la ciutadania a projectes educatius, a través de menjadors escolars, activitats de vacances, colònies escolars i serveis d'atenció quotidiana a la diversitat i les necessitats socials.

En un altre sentit, l'Acellec és avui la primera i única organtizació patronal que reivindica el sector de la cultura de proximitat, especialitzat en la mediació entre l'oferta i els serveis culturals i la ciutadania. Aquest tipus d'activitat, poc i mal descrita fins al moment, guanya protagonisme entre els serveis de proximitat ciutadana, com a garantia de drets i d'aprenentatge per a la vida comunitària. La gestió de centres cívics és potser la cara més visible d'aquest àmbit professional, però també ho són els programes de defensa dels drets civils, de joventut, amb perspectiva de gènere, sobre interculturalitat o d'elaboració i gestió dels serveis de proximitat en centres patrimonials i museístics.

A finals de 2016 l'entitat va complir quinze anys de vida, i actualment està treballant en projectes vinculats a la promoció de l'emprenedoria en el sector, a la capacitat professional dels seus treballadors, a l'estudi i descripció del sector de la cultura de proximitat, de promoció de les colònies escolars com a parti integrant del sistema educatiu i de definició del caràcter educatiu dels serveis de menjador escolar, d'atenció de necessitats educatives especials i d'universalització del temps de lleure com a instrument pedagògic.

Durant els darrers 10 anys, a més, l'acció patronal s'ha complementat amb la creació de la Fundació Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural, que ha impulsat l'Escola EFA, un centre de formació per a professionals del sector que converteix i consolida el coneixement generat per la pràctica empresarial i professional, formulant i renovant de manera constat els mètodes de treball. L'escola realitza anualment al voltant de 150 cursos i compta amb més de 2000 alumnes, la gran majoria dels quals són professionals en exercici.