notícies

Propostes de recerca per als estudiants que optin al premi Colònies i Educació

16/01/2018

Les colònies escolars són encara, malgrat la seva llarga història i la gran riquesa dels seus continguts, un terreny poc explorat pel mòn acadèmic, de manera que les oportunitats d'estudi i recerca són molt nombroses i ofereixen espais d'innovació. Les empreses i entitats del sector suggereixen temàtiques concretes per estimular la investigació.

El Premi Colònies i Educació és una magnífica oportunitat per a aquells estudiants de disciplines lligades al món de l'educació, per obrir nous camins de recerca i investigació. Ens cal la perspectiva, el coneixement, l'experiència vital i la voluntat de renovació dels futurs professionals de l'educació. És per això que les entitats que promouen la plataforma Colònies i Educació volen animar els estudiants a aproximar-se al món de les colònies amb esperit crític, per aprofundir en les seves virtuts, però també per descobrir les possibilitats de creixement i millora.

Hem elaborat una llista de possibles temes de recerca acadèmica vinculats a les estades en colònies escolars per animar els estudiants del món de l'educació a fer els seus treballs de grau, de postgrau o màster sobre les colònies i els seus valors i potencials. A qualsevol que hi estigui interessat, a més, li facilitarem contactes i dades sobre les organitzacions, professionals, instal·lacions i projectes existents en l'actualitat. Ens cal més i nou coneixement per millorar la qualitat de les colònies escolars, i només l'aconseguirem si engresquem els joves estudiants a aproximar-s'hi.

PREMI INTERUNIVERSITARI COLÒNIES I EDUCACIÓ
Suggeriments sobre àmbits d’investigació i recerca pels treballs participants

– Les colònies escolars, perspectiva històrica de la seva evolució i contribució al sistema educatiu català.

– Relació curricular de l’escola amb l’oferta pedagògica de l’estades escolars.

– Anàlisi o comparativa de les diferents metodologies emprades tant a les colònies com a l’aula per a l’adquisició d’aprenentatges.

– Adquisició de competències personals i emocionals en el marc de les colònies.

– Impacte en les relacions interpersonals després de les colònies, entre alumnes i mestres i entre els mateixos alumnes.

– Treball i aprofitament de les colònies abans i després de l’estada, a l’escola.

– Els treballs de síntesi en estades fora de l’escola.

– La igualtat d’oportunitat en l’accessibilitat a les colònies escolars. Drets, dificultats, valoració de les famílies d’escoles que realitzen colònies i de les que no en fan. Estudi de la possibilitat que es conerteixi en un element de segregació.

– El possible impacte de la jornada intensiva en sortides i colònies escolars.

– Descripció i anàlisi dels perfils professionals de l’àmbit educatiu que intervenen en les colònies escolars

– Anàlisi dels continguts de la formació del professorat que es vinculen o es poden vincular a les estades en cases de colònies

– Transformació digital i incorporació d’eines tecnològiques en les colònies escolars

– Innovació en els programes educatius de les colònies escolars

– El treball en les estades de colònies amb infants i joves amb necessitats educatives especials

– Adequació i accessibilitat de les colònies per a col·lectius amb altres capacitats

– El treball de la creativitat i la iniciació en disciplines artístiques en el context de les colònies

– Anàlisi dels equips professionals (formació, competències, organització, mètode) de les empreses i entitats que gestionen estades en cases de colònies

– Alimentació i hàbits saludables com a part dels aprenentatges en les colònies escolars

HI ha una gran diversitat de colònies escolars, i no s’ha intentat mai un estudi o recerca sobre possibles tipologies i característiques. Suggerim quatre perspectives possibles per iniciar una recerca en aquest àmbit:

  1. Sobre l’anàlisi de quin plantejament persegueix l’escola per organitzar l’estada: més curricular, més relacional, més lúdica,…
  2. Sobre la participació del professorat en el desenvolupament del programa d’activitats: organització pròpia, participació activa a les activitats proposades per la instal·lació, acompanyament a les activitats,…
  3. Sobre l’àmplia diversitat de propostes i temàtiques d’especialització que composen actualment l’oferta de les cases de colònies
  4. Sobre la potencialitat de conèixer el territori, les seves gents, el patrimoni cultural, natural i paisatgístic del país a partir de les colònies i sortides escolars durant tota l’etapa escolar.