notícies

Consells Comarcals de la demarcació de Girona retiren la gestió dels menjadors escolars de les AMPA

01/06/2018

S’impedeix que les empreses que gestionen aquests menjadors licitin per continuar oferint el servei el proper curs 2018-2019. L’Acellec exigeix que abans de prendre aquest tipus de mesures s’obri un espai de diàleg amb els agents del sector

Empreses associades a l’Acellec (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura) han fet saber a l’entitat que Consells Comarcals de la demarcació de Girona han comunicat a les AMPA que fins ara tenien delegada la contractació dels serveis de menjador escolar, que no renovaran el conveni que ho feia possible. Aquesta mesura, que s’ha comunicat només verbalment i amb molta precipitació, impedeix a les empreses que treballen per a les AMPA i els Consells Escolars dels centres optar a la licitació del servei per als tres propers cursos acadèmics, perquè han incorporat les escoles a contractes en execució des de l’any passat, licitats des del consell comarcal, i que tenen vigència fins el curs 2020-2021.

 

Per justificar aquesta mesura argumenten que la nova llei de contractes de l’Estat impedeix que un servei públic (com és el menjador escolar) sigui prestat per una entitat privada (les AMPA). Tanmateix, aquesta interpretació de la llei, que és vigent des d’aquest mateix mes de maig, admet molts dubtes jurídics, que encara no s’han aclarit.

 

El Departament d’Ensenyament va iniciar l’any passat la redacció del futur Decret de Menjadors Escolars. La majoria d’entitats que han intervingut en les consultes prèvies per a la redacció del decret, entre elles l’Acellec, han demanat que la futura norma reguli quins han de ser els requisits que s’han de complir per tal que les AMPA puguin gestionar, si ho desitgen, el servei de menjador escolar. L’Acellec entén que la decisió sobre quina empresa i quin projecte educatiu han d’aplicar-se en cada menjador escolar ha de residir essencialment en el propi centre, a través del seu Consell Escolar, i amb la participació de la direcció del centre i de les AMPA.

 

L’Acellec entén que no es pot generalitzar mesures que, com aquesta, afecten a la globalitat del sector (empreses, entitats, AMPA, centres) sense establir prèviament un diàleg i buscar respostes acordades i amb el màxim grau possible de consens. Paradoxalment, l’aturada legislativa provocada per l’aplicació de l’article 155 i que ha paralitzat la redacció i aprovació del decret de menjadors escolars, no ha impedit, aparentment, que la delegació territorial d’Ensenyament de Girona doni instruccions per modificar l’actual sistema de gestió d’aquests serveis.

 

Les mesures, d’altra banda, podrien vulnerar la lliure competència, en impedir a les empreses que gestionaven fins ara aquests serveis, presentar oferta als mateixos centres l’any vinent. Aquestes empreses, ara excloses, compten amb el vist-i-plau de les AMPA i dels centres i hi col·laboren des de fa molts anys.

 

L’Acellec demana que s’aturin aquestes mesures, que s’obri un espai de diàleg per acordar mesures alternatives que, sense vulnerar la llei, preservin els drets de les AMPA, de les petites i mitjanes empreses, i garanteixin la continuïtat en la prestació d’uns serveis de qualitat.