notícies

Treballant per a una política pública de cultura i educació

19/11/2018

L'Acellec participa en diverses taules tècniques convocades per l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) i l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB) per idear accions concretes que enforteixin les relacions entre cultura i educació a Barcelona. Les empreses associades a l'Acellec són un exemple d'intersecció entre ambdós àmbits de les polítiques públiques, i per això l'entitat a estat convidada a debatre sobre la qüestió al costat d'altres agents del sector.

La primera trobada va tenir lloc dijous, 15 de novembre, a la Fàbrica de Creació Fabra i Coats, i hi van participar una trentena de persones, entre representants d'entitats, centres de formació artística, comunitat educativa, responsables tècnics municipals i la petita i la mitjana empresa, a través de l'Acellec. Es va debatre sobre fórmules per facilitar la pràctica artística a partir de la integració dels centres escolars en les xarxes culturals de proximitat, ubicades en els entorns físics més propers. Entre moltes altres mesures, l'Acellec va proposar la creació d'una xarxa de dinamitzadors adscrits per zones als centres escolars, amb la missió central de promoure el contacte i relació amb l'entramat cultural de l'entorn (entitats, centres de formació, espais de creació, etc.) per facilitar que tot aquest conjunt d'activitat tingui trasllat a joves i infants en activitats realitzades a les escoles, fora dels horaris lectius.

S'ha previst una segona trobada el 28 de novembre, centrada en aquest cas en propostes de reequilibri territorial i social, per garantir que les ofertes de formació artística arribin al conjunt del territori de la ciutat. L'Acellec hi serà present, novament. Tot i que encara no hi ha data confirmada, es preveu una tercera trobada centrada en treballar a partir dels espais culturals de proximitat, com els centres cívics.

Aquests espais de debat tenen com a missió bàsica impulsar la mesura de govern "cap a una política pública de cultura i educació", que forma part del pla d'acció municipal en matèria de cultura. La mesura d'estructura en tres eixos.

Contextos escolars i educació formal
Desenvolupament de vincles enre cultura i educació als centers educatius, en el marc de la formació reglada

Entorns educadors no formals i informals
Desenvolupament de relacions entre cultura i educació i formació artística fora del marc reglat.

Dimensió educativa dels centres culturals de la ciutat
Caràcter educatiu dels museus i centres culturals, i la seva posició estratègica en la definció del projecte d'aquests equipaments.

A partir d'aquest conjunt de trobades i consultes es planejarà accions concretes per donar compliment a la mesura de govern. En qualsevol cas, l'Acellec té interés a destacar el rigor i la qualitat de l'actuació del sector professional, com a eina essencial per a fer possible els objectius d'aquest projecte.