notícies

Actualitat del conveni

13/05/2014

En la darrera reunió celebrada de la Taula de Negociació del Tercer Conveni del Lleure Educatiu i Sociocultural, el 12 de febrer de 2014, les organitzacions sindicals van refusar una proposta realitzada conjuntament per les patronals en la qual s'oferia reprendre el creixement salarial a partir de setembre de 2014 amb un 0,25% i el gener de 2015 amb un nou 0,25%. Els representants sindicals no van oferir alternativa i van emplaçar la resta de la mesa fins després de les mobilitzacions que en aquell moment tenien convocades. Es preveu que es reprendrà la negociació durant el mes de juny.

Les convocatòries d'aturades parcials realitzades els dies 6 i 13 de febrer, i la vaga general del sector del lleure educatiu i sociocultural, que va tenir lloc el 6 de març, van comptar amb un seguiment molt reduït, que en cap cas va arribar a superar el 5% del conjunt dels treballadors de les empreses de l'Acellec. Tanmateix, i malgrat que ho van proposar ells mateixos, després de les aturades no hi ha hagut cap altra comunicació formal de les organitzacions sindicals fins fa un parell de dies. Tot fa preveure que al llarg de la setmana vinent es podrà fixar una data per realitzar una nova reunió durant la primera quinzena del mes de juny per escoltar les opinions sindicals.

Mentre, la Comissió de l'Acellec que assumeix la negociació del conveni ha viscut un relleu. El tresorer de la Junta Directiva, Ferran Arbós, que formava part de la comissió des del seu orígen, ja en la negociació del primer conveni, ha sol·licitat ser rellevat per deixar pas a un nou negociador. Per mantenir l'equilibri acordat fins al moment, en virtut del qual a la comissió hi ha representants dels tres subsectors de l'Acellec, el sector sociocultural o de Cultura de Proximitat ha proposat la incorporació del senyor Mario Granados, de l'empresa Iniciatives i Programes, en substitució de Ferran Arbós. La Junta Directiva, en la sessió celebrada el passat 7 de maig, va aprovar el canvi. Tenint en compte que Mario Granados no forma part de la Junta Directiva de l'Acellec, assistirà com a observador a les seves reunions per informar, quan sigui necessari, sobre la marxa de la negociació.