notícies

Acord parcial del conveni sectorial per a les taules salarials de 2019

14/02/2019

La mesa de negociació del IV Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya ha donat llum verda a les taules salarials que s’aplicaran aquest any 2019. Es tracta d’un pas endavant en el marc de la negociació del text en la qual l’Acellec hi participa. L’acord estableix un augment de salari de l’1% a partir de gener i un 1,5% a partir de setembre.

L’acord al qual han arribat totes les parts (empreses i sindicats) estableix un període raonable per poder aplicar l’increment salarial retroactiu i obre la porta a la negociació de la totalitat del clausulat del conveni per aplicar a patir de 2020. L’entesa pel que fa a les taules salarials per aquest 2019 és un nou pas endavant en el marc de la negociació del IV Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural de Catalunya. Els punts més destacats de l’acord són els augments de salari que seran de l’1% a partir de gener i de l’1,5% a partir de setembre.

Punts de l'acord

  1. Sindicats i patronals manifesten la voluntat d’incloure en la negociació del conveni mesures que compensin la congelació de les taules el 2018
  2. Increment salarial de l’1% el gener de 2019.
  3. Increment salarial de l’1,5% el setembre de 2019.
  4. Cap categoria professional estarà per sota dels 13.500 euros a partir de setembre de 2019.
  5. Cap categoria professional estarà per sota dels 14.000 euros a partir de gener de 2019

Consulteu els detalls de les taules salarials a continuació