notícies

En marxa un estudi sobre el sector de la cultura de proximitat

06/06/2014

L'Acellec ha posat en marxa la realització d'un estudi d'impacte econòmic del sector de la cultura de proximitat, per dimensionar-lo, avaluar el seu pes relatiu i millorar-ne el coneixement i la presència pública. És la primera vegada que s'inicia un treball d'aquestes característiques i les dades que s'obtinguin ajudaran a delimitar i descriure un àmbit d'activitat econòmica important però escassament conegut. Dotzenes d'empreses d'arreu del país gestionen serveis inequívocament culturals però que no tenen reflex en les estadístiques del sector, de manera que és evident l'existència d'un buit important. L'Acellec s'ha proposat acabar amb aquesta mancança i preveu posar a disposició pública les dades que finalment pugui recollir.

L'estudi s'ha encarregat a l'empresa ICC Consultors, d'àmplia experiència en el camp de la gestió cultural, i compta amb la complicitat del Departament de Cultura de la Generalitat. De fet, el projecte es va plantejar per primera vegada en el transcurs d'una trobada entre empresaris culturals de l'Acellec i el Conseller de Cultura, Ferran Mascarell, que va tenir lloc el setembre de 2013. En aquella reunió es va posar de manifest, d'una banda, el paper rellevant que tenen els serveis de cultura de proximitat en el sistema cultural del pais, i d'una altra banda, l'escàs coneixement formal de què es disposa del sector. Mascarell va oferir l'establiment d'un espai estable d'interlocució amb el sector i la possibilitat d'estudiar mesures per millorar-ne el coneixement. Va ser a partir d'aquell moment que l'Acellec va posar en marxa el projecte d'estudi.

També el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha  manifestat interès en el projecte, i ja ha compromés la seva col·laboració en una primera fase de l'estudi. L'Acellec va demanar explícitament al President del CoNCA, Carles Duarte, que l'informe anual que elabora aquest organisme per avaluar l'estat de la cultura al conjunt del país inclogués referències al sector empresarial de la cultura de proximitat i a l'àmplia xarxa d'equipaments i serveis que, sobretot des de l'àmbit municipal, constitueixen una garantia fonametal per a l'accés de la ciutadania a la cultura. Duarte s'hi va comprometre.

Els primers treballs per a l'estudi s'han iniciat durant el mes de maig, i es preveu que s'allargaran fins al mes de novembre. L'Acellec ha sol·licitat formalment suport econòmic a l'Institut Català d'Empreses Culturals (ICEC) per a la seva realització. Probablement durant aquest mes de juny se sabrà si es pot comptar amb algun ajut concret.

En qualsevol cas, a hores d'ara l'Acellec ja pot garantir que gràcies a la seva iniciativa, abans que finalitzi l'any, el sector de la cultura de proximitat disposarà per primera vegada de dades fiables sobre la seva dimensió, el seu impacte econòmic i el seu pes relatiu en el conjunt de l'economia catalana. Aquestes dades es concretaran, entre d'altres, amb un cens d'empreses del sector, amb una tipologia d'equipaments i serveis que presten habitualment, i amb una descripció de continguts i mètodes de treball del sector.

Els serveis més habituals del sector són la gestió d'equipaments com els centres cívics, cases de cultura, espais expositius, serveis de proximitat i atenció als usuaris en museus, de difusió del patrimoni, de dinamització cultural adreçada a comú de la ciutadania i aspectes sectorials com les polítiques de joventut, la promoció i difusió de la interculturalitat, l'alfabetització cultural i artística en l'àmbit educatiu i l'aproximació del fet cultural a col·lectius desfavorits.

Totes les empreses, associacions, col·lectius o serveis que considerin que formen part del sector de la cultura de proximitat tenen la porta oberta per participar en l'estudi, aportant dades sobre la seva activitat i formant part del cens que intentarà aglutinar el màxim nombre d'organitzacions del país. Per interessar-se en la recerca o el projecte que hi està associat només cal adreçar-se a l'Acellec, a través del seu correu electrònic (acellec@acellec.cat).