notícies

Signat l’Acord per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social

22/07/2020

L’Acellec, com a membre de Pimec i Cecot, subscriu aquest document consensuat entre govern, sindicats i patronals per impulsar un creixement econòmic sostenible

Govern, sindicats i patronals han signat l’Acord Nacional de Bases per a la Reactivació Econòmica amb Protecció Social, que estableix un model productiu que contempla com a eixos l’economia per la vida, la digitalització, la transició ecològica i l’economia del coneixement. L’Acellec, com a membre de les patronals Pimec i Cecot, és una de les entitats que subscriu aquest acord.

El document promou un model productiu per impulsar un creixement econòmic i sostingut, inclusiu i sostenible amb treball de qualitat d’acord amb l’ODS 8 de treball digne i creixement econòmic.

També aposta per un model de protecció social i laboral. A més a més, es fixen les prioritats i objectius a assolir en el desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació. S’acorda impulsar mesures que protegeixin el dret a l'habitatge i a fer front a la pobresa energètica i certifica el compromís d’elaborar un Pla de Xoc amb la dotació econòmica necessària per millorar l’ocupabilitat de les persones en situació de desocupació, que inclogui itineraris integrals d’orientació, requalificació professional i acompanyament en la reinserció laboral i ajuts adreçats a les empreses per tal que creïn ocupació estable i de qualitat.

Respecte de la política pressupostària i governamental aposta per polítiques pressupostàries expansives i, com indica l’acord, amb un objectiu de dèficit no inferior a l’1%. També fixa l’impuls de la corresponsabilitat en la conciliació amb polítiques públiques, partides pressupostàries i acords a les empreses per l’especial afectació en aquesta crisi.

Aquest acord neix de la tasca de Consell del Diàleg Social de Catalunya, aprovat per Decret llei el 24 de març passat, que és l’òrgan de participació institucional permanent encarregat de vetllar pel desenvolupament del diàleg i la concertació social.

Podeu consultar i baixar el text complet de l'acord aquí.