notícies

Les empreses de lleure educatiu afronten l'inici del curs avalats per l'èxit de la campanya d'estiu

03/09/2020

Les colònies escolars, els menjadors i les activitats extraescolars s'iniciaran en el nou curs amb un bagatge més que positiu, després d'una campanya d'estiu gestionada amb èxit pels seus equips de monitors. Els casals i les colònies d'estiu han posat a prova les mesures de prevenció i seguretat que es van fixar en els protocols elaborats conjuntament entre el sector i la Direcció General de Joventut, i el resultat és que el nivell de contagis i incidències ha sigut, més que baix, anecdòtic.

El Govern ha felicitat públicament la feina realitzada pels monitors i les organitzacions responsables de les activitats, i s'espera que en els propers dies totes les empreses i entitats que han notificat casals, colònies i campaments aquest estiu rebran un missatge d'agraïment de la Direcció General de Joventut.

El Vicepresident Pere Aragonès i el Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, van explicar en roda de premsa que només 27 de les 6.535 activitats notificades aquest estiu havien tingut algun cas confirmat de covid-19.  Aquesta xifra es redueix encara més en el cas de les empreses associades a l'Acellec, fins al punt d'arribar a esdevnir pràcticament irrellevant. Cap de les activitats de colònies de vacances organitzades per membres de l'entitat, per exemple, no ha registrat positius de la malaltia.

S'han confirmat, per tant, les posicions defensades pel sector, segons les quals la combinació de la baixa incidència de la malaltia en els infants amb les mesures de prevenció i seguretat, aplicades amb rigor i màxima prudència, eren suficients per garantir una campanya segura i tranquila. 

La pràctica totalitat d'empreses associades a l'Acellec que han gestionat activitats durant l'estiu afronten ara l'inici del curs amb la intenció de posar en marxa colònies escolars, de gestionar els serveis de menjador escolar i de garantir l'oferta habitual d'activitats extraescolars, que constitueixen una part substancial del model educatiu català i que contribueixen, a més, a garantir la conciliació familiar. L'experiència adquirida durant l'estiu serà clau per traslladar-la a les escoles i als seus entorns educatius. En el Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, elaborat pel Departament d'Educació, es preveu el desenvolupament de les activitats extraescolars i de les colònies escolars segons les programacions habituals dels centres, i s'estableixen mesures bàsiques de prevenció i protecció per al servei de menjador escolar. De fet, el trasllat a les escoles de les mesures adoptades durant la campanya d'estiu incrementa els nivells de seguretat previstos pel propi Departament d'Educació, i el simple fet que se n'ocupen les mateixes organitzacions que han estat al càrrec de la campanya de vacances ja constitueix una bona garantia.

Malgrat això, el sector no espera l'inici del curs amb els braços creuats. El sector de les colònies de l'Acellec ha elaborat, d'acord amb les altres patronals (ACCAC i la Confederació) un protocol detallat per realitzar colònies escolars amb seguretat, incorporant i ampliant mesures previstes per a les colònies de vacances i per a l'obertura de les escoles. El fet que les colònies escolars es realitzin, a diferència de l'estiu, amb grups estables constituïts per les classes, facilita encara més la prevenció i incrementa el nivell de seguretat. Cal tenir en compte, d'altra banda, que el sector de les colònies és, amb claredat, el més castigat per l'aturada de l'activitat derivada de la crisi sanitària, i el seu futur immediat depèn en bona part de la possibilitat d'iniciar la temporada de colònies escolars amb tanta normalitat com sigui possible. El protocol que ha elaborat el sector marca la pauta de la seva actuació en aquestes activitats, i s'ha enviat al Departament d'Educació i a la Direcció General de Joventut per tal que els validin formalment.

Les empreses que gestionen activitats extraescolars, per la seva banda, s'enfronten a la prevenció de moltes direccions dels centres eductius, reàcies a facilitar l'ús de les aules per a les activitats. Aquesta prevenció és, a la vista de la campanya d'estiu, innecessària, i cap protocol ni instrucció del Govern no s'oposa, sinó més aviat el contrari, a la realització de les activitats. Per aquesta raó, pràcticament totes les empreses desenvolupen protocols propis de prevenció per donar major seguretat a les direccions de les escoles i a les AMPAs. En aquest moment, les empreses del sector comparteixen els respectius protocols i intenten coordinar les mesures que adopten en un intent de reduir les pors dels responsables dels centres. Cal tenir en compte que les activitats extraescolars, que no disposen de cap regulació específica, s'imparteixen molt majoritàriament per micro, petites i mitjanes empreses que agrupen milers de monitors i educadors arreu del país. És un sector de gran volum i potencial però que és poc visible socialment. L'Acellec realitza des de fa anys un esforç per agrupar les empreses del sector i promoure un espai comú de defensa i reivindicació. És en aquest context que mira d'oferir-los suport en l'actual context de crisi sanitària i econòmica.

Les empreses que gestionen els serveis de menjador escolar, que majoritàriament formen part també del model català de petita i mitjana empresa, afronten l'inici del curs mirant d'acordar amb AMPAs i direccions dels centres la millor manera d'implementar les mesures de prevenció dictades pel Departament d'Educació. La majoria d'aquestes empreses estan encara a l'espera de rebre les indeminitzacions econòmiques derivades de l'aturada dels centres educatius entre el març i el juny, de manera que els seus estats de tresoreria es troben en una situació ben complexa i en algun cas fins i tot compromet la seva viabilitat futura. Els sistemes implantats per a sol·licitar les indeminitzacions han sigut necessàriament complexos, i han patit els efectes d'una burocratització excessiva i d'un sistema de gestió telemàtica del Govern que està produïnt, encara avui, moltes errades i dificultats tècniques.

En conjunt, el sector del lleure educatiu està ben preparat per afrontar l'inici del curs amb professionalitat i seguretat, i les mesures que prevenció i protecció, posades a prova durant la campanya d'estiu per les mateixes empreses, constitueixen un bon precedent per oferir tranquil·litat i confiança a les famílies, als centres educatius i als seus equips docents. Els serveis que ofereix el model català del lleure educatiu a les escoles estan en disposició de desplegar, com sempre, els beneficis de la seva activitat, que constiueix una part essencial del sistema educatiu català.