notícies

La Generalitat obre la convocatòria d’ajuts per a les activitats de lleure, extraescolars i colònies

01/12/2020

Els ajuts per fer front a la situació de pandèmia es podran demanar fins l’11 de desembre i totes les sol·licituds seran ateses. El departament d'Educació disposa d’un pressupost de 20 milions d’euros que seran ampliables. La convocatòria s’adreça a centres, professionals autònoms i empreses i entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils adscrites al registre de la Direcció General de Joventut.

Els departaments d’Educació i Treball, Afers Socials i Famílies obren la convocatòria d’ajuts per a les activitats de lleure, extraescolars i colònies. L’objectiu és pal·liar els perjudicis que la pandèmia ha ocasionat a les empreses, entitats i persones treballadores autònomes amb la finalitat d’afavorir la sostenibilitat econòmica del sector del lleure educatiu. Els ajuts del departament d'Educació, amb una partida de 20 milions d’euros ampliable, es podran demanar fins l’11 de desembre a través d’aquest enllaç i totes les sol·licituds seran admeses.

 

Tres beneficiaris pels ajuts d'Educació

S’estableixen tres modalitats diferents de l’ajut segons els tipus de beneficiaris:

  • Ajut per cada centre o agrupament adscrit, en el cas de federacions i coordinadores d’entitats, així com entitats no federades, inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, que realitzen activitats de cap de setmana: 500 euros per entitat.
  • Ajut per a professionals autònoms, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars i de lleure educatiu entre setmana: 3.500 euros per sol·licitant.
  • Ajut per a entitats privades titulars o gestores d’instal·lacions juvenils inscrites al Registre de la Direcció General de Joventut: 5.000 euros per sol·licitant.

 

 

Dos tipus d’ajuts

Els ajuts al lleure i a les activitats extraescolars del departament d'Educació s’adrecen als professionals autònoms i empreses que realitzen activitats de lleure (incloses les de suport a les estades en cases de colònies), extraescolars (tant les que es realitzen als centres educatius com fora d'ells) i de colònies escolars. Les diferents modalitats de l'ajut es poden compaginar, de manera que se'n poden sol·licitar dues a l'hora, excepte en els casos de la b1 i la b2, que són incompatibles entre elles. Aquí podeu descarregar la resolució completa i en aquest enllaç podreu sol·licitar els ajuts.

 

Pel que fa a la partida destinada a colònies, del departament de Treball, Afers Socials i Famílies, podran optar-hi els professionals autònoms i empreses que gestionen instal·lacions juvenils (cases de colònies, albergs, aules de natura, etc.) i la quantitat econòmica és variable segons la dimensió de l'empresa, tenint en compte el nombre d'equipaments i de places de què disposa cadascuna, segons consten al registre oficial d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut. Aquí us podeu descarregar la resolució completa i compartim també l’enllaç per presentar la documentació.

 

Ajuts compatibles

Els ajuts dels dues resolucions són compatibles entre ells, de manera que es poden sol·licitar els dos al mateix temps i sumar-los si són concedits, sense cap limitació.