notícies

L'Acellec inicia un ronda de trobades amb els grups parlamentaris per proposar esmenes a la Llei del Tercer Sector

11/10/2022

La proposició de Llei del Tercer Sector Social ha iniciat el seu recorregut parlamentari, i ben aviat s'obrirà el termini per a proposar compareixences a la Comissió d'Empresa i Treball, en la qual es debatrà sobre el seu contingut. Diversos grups han garantit a l'Acellec que l'entitat serà proposada per a comparèixer i exposar la seva posició. Però l'organització patronal de referència per a la micro, petita i mitjana empresa de lleure, educació i cultura no s'espera a la cita parlamentària, i ha iniciat una ronda de trobades amb tots els grups polítics per presentar-los la seva visió del text legislatiu i una llista de fins a 28 esmenes al seu articular.

La primera trobada amb un grup polític va ser dilluns, 10 d'octubre, i va tenir lloc a la seu del Partit Popular de Catalunya. El president de l'entitat, Pere Mulero, el vicepresident del sector de cultura de proximitat, Albert Codinas, i el gerent, Pep Montes, es van reunir amb el Secretari General dels populars, Santi Rodríguez, i li van lliurar el document que ha elaborat el servei jurídic de l'entitat amb les esmenes i els arguments que les justifiquen. Els representants del sector del lleure educatiu van explicar a Rodríguez que la proposició de llei dibuixa un marc regulatori que beneficia obertament les entitats del tercer sector sense tenir en compte el seu entorn socioeconòmic i amb clars efectes discriminatoris cap a la petita i la mitjana empresa.

En opinió de l'Acellec, fer suport a les entitats del tercer sector no hauria d'implicar generar un espai d'exclusió per a la resta d'organitzacions que desenvolupen activitat econòmica en els diferents àmbits en què intervé. En canvi, la proposició de llei vulnera clarament la directiva europea que preserva la igualtat d'accés a la contractació pública, i basa la seva posició en la forma jurídica de les organitzacions, sense tenir en compte, en cap moment, el criteri essencial de la qualitat en els serveis. L'Acellec considera que la prioritat a l'hora de definir la col·laboració públic-privat ha de ser la garantia del millor servei possible per a la ciutadania, i que els criteris qualitatius han de ser per damunt de qualsevol altra consideració. 

La proposició de llei, en canvi, dona a les entitats del tercer sector un espai de privilegi en la interlocució amb l'administració sense atendre a la seva representativitat real en l'àmbit de l'activitat econòmica. El text ignora, per exemple, que la petita i mitjana empresa va ser fundadora de l'activitat econòmica vinculada a la prestació de serveis en l'àmbit de l'educació en el lleure i dels serveis socioculturals o de cultura de proximitat. És paradoxal que, havent estat iniciadora d'aquest sector d'activitat, sigui ara discriminada per un text legal que només busca afavorir el tercer sector, que hi va arribar amb posterioritat i amb avantatges competitius derivats del tracte fiscal beneficiós que ja rep.

Durant les propers dies i setmanes, representants de l'Acellec es reuniran amb els grups parlamentaris del PSC, ERC, Junts i En Comú Podem i Ciutadans.