notícies

L’Acellec demana als partits catalans la creació d’una Direcció General de Lleure Educatiu i Sociocultural i una taula professional de referència

11/04/2024

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura reivindica a tots els partits que concorren a les eleccions del 12 de maig que es reconegui i es tingui en compte un sector clau en l’educació i la cultura del país. L’Acellec planteja que s’impulsi un Servei d’Educació i Cultura amb la participació tècnica dels dos departaments que faci possible una actuació conjunta i coordinada de l’administració en aquests àmbits concrets

L’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (Acellec), que està formada per prop de 130 empreses a Catalunya amb una facturació global de 143 milions d’euros l’any passat i dona feina a més de 10.000 persones de manera regular, demana als partits catalans que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya un reconeixement explícit d’un sector clau per a l’educació i la cultura del país. Davant la cita electoral del 12 de maig, l’Acellec planteja la necessitat de crear una Direcció General de Lleure Educatiu i Sociocultural i una Taula Professional del Lleure Educatiu i Sociocultural de referència per al sector entre la trentena de mesures proposades. La patronal defensa la idoneïtat d’aquests espais per poder dialogar amb l’administració d’una manera àgil i fluïda que s’haurien de reforçar amb la creació d’un Servei d’Educació i Cultura amb la participació tècnica dels dos departaments i amb la missió d’impulsar programes i mesures en tots els nivells de l’administració pública que reconeguin i impulsin una visió transversal d’aquests dos àmbits de l’administració.

 

L’Acellec defensa la importància del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat que “ofereix serveis a la ciutadania de manera quotidiana, atén milers de persones de totes les edats i empeny el sistema educatiu, cultural i d’atenció social a millorar cada dia”. És per això que es demana als partits catalans “que prenguin consciència de l’existència de la patronal, de la nostra aportació clau a l’educació i a la cultura i que s’atenguin les nostres necessitats, que al cap i a la fi, són les de la ciutadania”.

 

Millorar els serveis

L’Acellec considera bàsica la millora dels serveis que es presten a través de l’administració a qui demana una instrucció interna de contractació pública en què els criteris de qualitat tècnica estiguin sempre per sobre dels criteris econòmics vinculats al preu i que aquests tinguin un pes màxim del 20% en la valoració global dels concursos.

 

Pel que fa a la potenciació dels serveis educatius, es proposa que augmentin els recursos per poder disposar d’educadors per a alumnes o usuaris amb necessitats especials, reformar el sistema d’assignació d’aquests professionals i la creació d’un Sistema d’Educació a Temps Complet. En l’àmbit del temps de migdia educatiu, l’Acellec demana l’aprovació d’un nou decret, que el servei es pugui contractar també a través de les AFA, la incorporació d’educadors per a alumnat amb necessitats educatives especials i la recuperació del servei per als centres d’educació secundària, entre d’altres.

 

En matèria de colònies escolars, la patronal demana mesures per incentivar i garantir la realització de les colònies escolars en els diferents nivells educatius amb suports específics per als centres i els equips docents, la creació d’un sistema de suports  beques unificat per a tot el país i la recuperació del Premi Interuniversitari Colònies i Educació.

 

Finalment, pel que fa a l’àmbit de la cultura de proximitat es proposa la creació del Sistema Català d’Equipaments de Cultura de Proximitat que reguli, classifiqui, organitzi, coordini i implanti de manera territorialment equilibrada centres d’atenció i serveis socioculturals arreu del país sota uns mateixos criteris de gestió i l’impuls d’un Servei de Cultura de Proximitat dins del Departament de Cultura. I, en darrer lloc, també es considera important l’actualització i l’activació dels plans estratègics de país per al desplegament de polítiques integrals d’atenció a la infància i la gent gran que vagin més enllà del sistema assistencial des de la perspectiva de la participació i l’animació sociocultural, amb participació de tots els agents implicats, inclosa l’Acellec.