notícies

Aconseguim el reconeixement de l'exempció d'IVA per a menjadors escolars

27/11/2014

La reforma fiscal aprovada pel Govern de l'Estat inclou una esmena de la llei d'IVA en la qual es reconeix explícitament l'exempció d'IVA per als serveis de menjador escolar i d'acolliment fora d'horaris lectius. Aquesta reivindicació, impulsada per l'Acellec en una intensa campanya que s'ha allargat durant pràcticament cinc anys, implica l'acceptació de les tesis de la nostra associació que, d'acord amb les directives europees, sempre ha considerat que la Llei d'IVA espanyola de 1992 ja reconeixia aquesta exempció, atès el caràcter educatiu dels serveis que presten les empreses del nostre sector. La mesura s'ha inclòs en la reforma fiscal gràcies a la intensa tasca reivindicativa de l'Acellec, de manera que podem afirmar que constitueix un èxit de les empreses associades. La reforma entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2015.

El BOE va publicar el 28 de novembre les tres lleis de la reforma fiscal (IVA, IRPF i Societats), la primera de les quals inclou l'esmena impulsada per l'Acellec que reconeix finalment les reivindicacions defensades per l’organització patronal. El text de la llei, que podeu consultar en aquest enllaç, diu textualment que quedaran exempts d’IVA els serveis d’atenció a infants en centres docents en temps interlectiu durant el menjador escolar o en aules de servei de guarderia fora de l’horari escolar.

L’Acellec va proposar a la patronal CEOE que inclogués aquesta mesura en el paquet d’esmenes que l’organització empresarial va presentar al Govern de l’Estat per tal que fossin incloses als projectes de llei. El Partit Popular va acceptar el contingut de l'esmena i la va transaccionar amb CiU, amb un text diferent però que recollia explícitament una part substancial de les reivindicacions de l'Acellec.

L’Acellec defensa aquesta mesura des de fa no menys de 10 anys, però amb molta més intensitat des que a finals de 2012, un dictamen de la Dirección General de Tributos establia que aquest tipus de serveis havien de tributar al 21%. En la llarga campanya de lluita, l’Acellec ha rebut el suport explícit de la majoria de forces polítiques catalanes (CiU, PSC, ERC i ICV-EUA) i ha dut la qüestió fins a les instàncies europees, d’acord amb els sindicats CCOO i UGT a nivell estatal i amb la federació espanyola d’associacions de pares i mares d’alumnes més representativa.

En el transcurs d’aquesta llarga i intensa reivindicació, l’Acellec ha aconseguit fins i tot el reconeixement del caràcter educatiu dels seus serveis per part del Ministerio de Educación, a través d’un dictàmen que ho certificava explícitament. Durant la tramitació de les esmenes, a més, l’Acellec i la federació espanyola a la que pertany, la FOESC, es van assegurar el suport dels principals grups parlamentaris al Congrés.

El reconeixement de l’exempció d’IVA per a aquests serveis educatius treurà del damunt de les empreses del sector una pressió duríssima que feia difícil la viabilitat econòmica d’una activitat que es basa en la prestació de serveis de qualitat i que, tanmateix, són de primera necessitat. L’Acellec dona ocupació estable a prop de 8.000 treballadors i atén diàriament prop de 150.000 usuaris de menjador escolar. En el conjunt de l'Estat, mantenir els serveis educatius de menjador escolar al 21% d'IVA posava en risc l'ocupació d'aproximadament 15.000 treballadors, una xifra certament important en un moment de crisi com l'actual, amb uns index d'atur alarmants. Posar en qüestió la viabilitat del sector era, de fet, posar en qüestió la viabilitat d’un servei públic de primera necessitat.

En definitiva, i més enllà de les qüestions econòmiques, l’Acellec ha aconseguit el reconeixement i l’extensió d’un dret social: el dret dels infants i les seves families a ser atesos amb projectes educatius en els periodes de temps del migdia i en els acolliments abans i després dels horaris escolars.