Taula per a la contractació pública

L'Ajuntament de Barcelona s'ha dotat de la Taula de Contractació Pública, un òrgan de concertació i diàleg amb els diferents agents vinculats a la prestació de serveis públics de forma externalitzada per fer seguiment dels processos de contractació, vetallar per la seva qualitat i resoldre possibles discrepàncies o divergències.

La taula es va constituir el 24 d'octubre de 2016, en un acte celebrat al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, en el transcurs del qual es firmar una declaració a favor de la contractació pública amb responsabilitat social, que podeu consultar des d'aquest enllaç.

La taula la constitueixen els diferents agents que, en els mesos precedents, van participar en la elaboració de la Guia de Contractació Pública Social. Tot i que l'Acellec no va participar en la seva elaboració, perquè no hi va ser convidada, forma part de la taula perquè va sol·licitar formalment ser part dels espais de diàleg i concertació amb l'ajuntament. 

Aquí teniu el llista d'organitzacions que formen part de la taula.

– Associació Catalana d’Empreses de Neteges (ASCEN)
– Associació Catalana d’Empreses de Serveis Auxiliars i Multiserveis (ADEDSA)
– Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC)
– Asociación Española para la Competividad de las Pymes (AECPYMES)
– Cambra de Comerç de Barcelona
– Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC)
– Cecot
– Comissions Obreres de Catalunya (CCOO)
– Discapacitat intel·lectual Catalunya (Dincat)
– Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
– Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB)
– Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya (FECETC)
– Foment del Treball Nacional
– Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM)
– Gremi de Constructors d’Obres
– La Confederació – Coordinadora d’Entitats del Tercer Sector
– Patronal Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
– Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)

Declaració a favor de la contractació pública amb responsabilitat social

Guia de Contractació Pública Social