Guia de contractació pública social

La Guia de Contractació Pública Social de l'Ajuntament de Barcelona es va elaborar durant la primera meitat de 2016, amb la participació de nombroses organitzacions sindicals, patronals i del tercer sector, amb l'objectiu de definir unes pautes i criteris de contractació a seguir per totes les instàncies municipals que habitualment liciten servei externalitzats. L'objectiu central és incorporar clàusules de tipus social que contribueixin a millorar la qualitat de la prestació de serveis i que garanteixin el respecte a criteris socials, inclusius i afavoridors de la igualtat d'oportunitats. 

L'Acellec no va ser convidat a participar en aquest procés. Tot i així, l'associació patronal va demanar una trobada amb la direcció de contractació pública de l'Ajuntament per reivindicar la seva presència en aquest espai de concertació. Mercès a aquesta acció, l'Acellec va ser convidat a l'acte de constitució de la Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament i a intergrar-s'hi. Un dels objectius centrals d'aquesta taula és fer seguiment de l'aplicació de la guia, proposar millores i esmenes quan sigui necessari i, en termes generals, vetllar per la qualitat de la contractació pública.

Un cop constituïda la taula, la primera actuació concreta de l'Acellec respecte a aquesta qüestió serà presentar propostes de millora i esmena de determnats continguts de la guia, amb l'objecte de garantir la igualtat d'accés a la contractació per part de la petita i mitjana empresa i per assegurar la qualitat en el processos de licitació.

Guia de contractació pública social