Propostes per als treballs de recerca

La llarga història de les colònies escolars al nostre país i la gran diversitat de tècniques, mètodes de treball i projectes innovadors que s’hi han anat incorporant al llarg del temps, fa que siguin un camp adobat per a la recerca. Ens podem aproximar al món de les colònies des de moltes òptiques diverses, i només quan ens endisem en la seva quotidianitat ens adonem de la gran riquesa pedagògica que ofereixen, de les nombroses vies d’innovació que inclouen i de les múltiples oportunitats d’aprofundiment en el seu estudi.

És per aquesta raó que hem elaborat un llistat de propostes de recerca per a tots aquells estudiants que s’estiguin plantejant realitzar un treball sobre les estades en colònies escolars. Qualsevol estudiant que estigui interessat en aprofundir en el sector i d’explorar vies d’innovació en el seu estudi, es pot adreçar a aquesta plataforma (coloniesieduacio@gmail.com). Li facilitarem dades, recursos i contactes amb professionals, instal·lacions i gestors en actiu del món de les colònies que, ben segur, els podran donar un cop demà en el seu projecte de recerca.

Aquí teniu una llarga llista de suggeriments per a l’estudi del món de les colònies.

 

PREMI INTERUNIVERSITARI COLÒNIES I EDUCACIÓ
Suggeriments sobre àmbits d’investigació i recerca pels treballs participants

– Les colònies escolars, perspectiva històrica de la seva evolució i contribució al sistema educatiu català.

– Relació curricular de l’escola amb l’oferta pedagògica de l’estades escolars.

– Anàlisi o comparativa de les diferents metodologies emprades tant a les colònies com a l’aula per a l’adquisició d’aprenentatges.

– Adquisició de competències personals i emocionals en el marc de les colònies.

– Impacte en les relacions interpersonals després de les colònies, entre alumnes i mestres i entre els mateixos alumnes.

– Treball i aprofitament de les colònies abans i després de l’estada, a l’escola.

– Els treballs de síntesi en estades fora de l’escola.

– La igualtat d’oportunitat en l’accessibilitat a les colònies escolars. Drets, dificultats, valoració de les famílies d’escoles que realitzen colònies i de les que no en fan. Estudi de la possibilitat que es conerteixi en un element de segregació.

– El possible impacte de la jornada intensiva en sortides i colònies escolars.

– Descripció i anàlisi dels perfils professionals de l’àmbit educatiu que intervenen en les colònies escolars

– Anàlisi dels continguts de la formació del professorat que es vinculen o es poden vincular a les estades en cases de colònies

– Transformació digital i incorporació d’eines tecnològiques en les colònies escolars

– Innovació en els programes educatius de les colònies escolars

– El treball en les estades de colònies amb infants i joves amb necessitats educatives especials

– Adequació i accessibilitat de les colònies per a col·lectius amb altres capacitats

– El treball de la creativitat i la iniciació en disciplines artístiques en el context de les colònies

– Anàlisi dels equips professionals (formació, competències, organització, mètode) de les empreses i entitats que gestionen estades en cases de colònies

– Alimentació i hàbits saludables com a part dels aprenentatges en les colònies escolars

HI ha una gran diversitat de colònies escolars, i no s’ha intentat mai un estudi o recerca sobre possibles tipologies i característiques. Suggerim quatre perspectives possibles per iniciar una recerca en aquest àmbit:

  1. Sobre l’anàlisi de quin plantejament persegueix l’escola per organitzar l’estada: més curricular, més relacional, més lúdica,…
  2. Sobre la participació del professorat en el desenvolupament del programa d’activitats: organització pròpia, participació activa a les activitats proposades per la instal·lació, acompanyament a les activitats,…
  3. Sobre l’àmplia diversitat de propostes i temàtiques d’especialització que composen actualment l’oferta de les cases de colònies
  4. Sobre la potencialitat de conèixer el territori, les seves gents, el patrimoni cultural, natural i paisatgístic del país a partir de les colònies i sortides escolars durant tota l’etapa escolar.