Insersió laboral de persones amb intel·ligència limit

L'Acellec i l'Associació Catalana d'Integració i Desenvolupament Humà (ACIDH) han firmat un conveni per col·laborar en la integració laboral de persones amb intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera. L'acord es va tancar a finals de novembre de 2017 i es renova anualment, de manera automàtica.

Les dues entitats han dissenyat un procediment d'actuació per facilitar que les persones amb aquesta singularitat tinguin l'oportunitat d'optar a llocs de treball ofertats per les empreses del sector del lleure educatiu i la cultura de proximitat.

Tot i que en la majoria de casos no és perceptible en un primer contacte, les persones en aquesta situació tenen dificultats pràctiques per adaptar-se als llocs de treball i no disposen d'un circuit adequat per optar a feines per a les quals estan perfectament capacitades. La col·laboració entre l'Acellec i ACIDH permetrà superar aquestes dificultats, tot fent un acompanyament personalitzat als nous treballadors i donant suport a les empreses per dissenyar un procés d'acollida adequat.

ACIDH promou la formació entre els seus usuaris, els ajuda a completar i millorar els seus perfils professionals i els fa un acompanyament per tal que puguin optar a llocs de treball adequats per a les seves capacitats. L'entitat selecciona treballadors amb coneixements i característiques adequades per treballar en determinades posicions pròpies del sector i fa de pont amb les empreses que optin per facilitar la seva integració en els seus equips de treball. La feina de l'ACIDH, per tant, consisteix a donar suport, per una banda, als treballadors, i, per una altra, a les empreses que desitgen cobrir les seves necessitats laborals amb ells. 

L'Acellec, per la seva banda, recull els candidats que li facilita l'ACIDH i en fa difusió entre totes les seves empreses associades, de forma periòdica. L'objectiu és que les persones amb intel·ligència límit o discapacitat intel·lectual lleugera optin als llocs de treball en condicions d'igualtat, superant els desavantatges a què s'han d'enfrontar habitualment. L'Acellec, d'altra banda, acutua com a enllaç entre les empreses del sector i els serveis d'ACIDH.

Aquesta és la primera iniciativa de col·laboració entre les dues entitats, però a mesura que comencin a produir-se resultats positius, es valoraran noves formes de treball conjunt.

Podeu trobar tota la informació sobre ACIDH a través d'aquest enllaç.