La intel·ligència artificial en la gestió empresarial

Les empreses han d'incorporar les innovacions tecnològiques, però la clau de l'èxit està en la capacitat d'adaptació, sense traïr la coherència i la voluntat de servei. Així, la intel·ligència artifical ha de ser una eina més al servei del nostre objectiu com a organització.

A Xavier Marcet li agrada parlar de suma d'intel·ligències, de manera que la intel·ligència artificial s'afegeixi a la intel·ligència natural, que és en l'arrel de les empreses. Cal aprofitar les virtuts de cadascuna i evitar pensar que una d'elles ha de substituir l'altra.

El 22 de maig de 2019 Xavier Marcet va oferir als socis de l'Acellec i a la resta d'agents del sector convidats, una xerrada en la que es va referir a la innovació més com una actitud dels dirigents que ha d'impregnar la cultura empresarial que com una fórmula magistral que hagi de portar solucions immediates. Segons Marcet, cal preservar la coherència i la vocació de servei, perquè, al cap i a la fi, allò més rellevant en les empreses són les persones, són elles les que transmeten valors i les que generen la confiança que busca qualsevol ciutadà en rebre un servei.

Podeu veure aquí la xerrada que va oferir al Centre Cívic Urgell de Barcelona.