Certificat PDA bullying per a empreses

L'Acellec i Salut i Educació Emocional (SEER) han desenvolupat una certificació de qualitat per a empreses educatives i culturals per aplicar protocols de prevenció, detecció i actuació davant de l'assetjament entre iguals, conegut genèricament com a bullying. Es tracta d'una iniciativa pionera, que impulsa per primer cop en aquest àmbit el compromís directe de les empreses que presten serveis a infants i joves en entorns educatius i culturals.

Els professionals de les empreses que treballen en l'atenció directa a les persones en projectes d'educació en el lleure educatiu i sociocultural (menjadors escolars, activitats extraescolars, colònies, animació sociocultural, dinamització juvenil, programes pedagògics per a institucions culturals...) poden esdevenir actius importantíssims per tractar el bullying, fer-ne prevenció i ajudar a superar-lo quan ja s'ha produït.

La certficació implica una auditoria inicial, que determina de quina manera afronta l'organització els eventuals casos d'assetjament, i aporta criteris i indicadors per fer-ne avaluació. La segona passa és oferir un servei d'assessorament per indicar la millor manera possible d'incorporar bones pràctiques de manera sistemàtica i obre la porta a implantar el PDA Bullying (protocol de Prevenció, Detecció i Actuació).

 

 

Assessorament i acompanyament

La certificació incorpora un servei d'acompanyament personalitzat a l'equip, per a la elaboració de guies i protocols adaptats a l'activitat de l'empresa, accés a un banc de recursos i activitats i a formació continuada. L'obtenció de la certficiació, a més, permet la incorporació a una xarxa pública de centres certificats, que es converteix en un altaveu de les bones pràctiques aplicades.

La Xarxa PDA Bullying inclou centres educatius que, mercès a la tasca de SEER, han incorporat protocols per tractar el bullyng, però el seu abast s'amplia amb aquesta iniciativa amb l'entrada d'empreses que presten serveis educatius i culturals. Es trancta, per tant, d'una innovació rellevant en el món educatiu.

Totes les empreses que presten serveis en l'àmbit del lleure educatiu i sociocultural poden accedir al servei i optar a l'obtenció de la certficiació PDA bullying. Les empreses associades a l'Acellec, a més, obtenen un 15% de descompte en els serveis d'auditoria, assessorament, certificació i posterior manteniment.

En els següents enllaços hi trobareu tota la informació necessària.

GUIA PRÀCTICA PER OBTENIR LA CERTIFICACIÓ PDA BULLYING

DOCUMENT RESUM DEL PROJECTE

WEB PDA BULLYING

Si esteu interessats a accedir al servei, amb independència que sigui socis o no de l'Acellec, podeu contactar amb nosaltres a través d'aquesta adreça: acellec@acellec.cat